LA LITERATURA DE POSTGUERRA

Tots els esforços encetats a finals del s. XVIII i al llarg del s. XIX (renaixença) i les primeres dècades del s. XX (modernisme, noucentisme, avantguardisme) per tal de retornar a la nostra llengua l'estatus de llengua vàlida per a tots els usos (entre ells, evidentment, el literari), topolen de front amb un fet històric que, de nou, marcarà un abans i un després en l'ús social i, com no, literari del català: la Guerra Civil Espanyola.

 

En aquest punt revisarem quin era el panorama lingüístic al qual s'hagueren d'enfrontar els autors d'aquesta època i també a què quedaren reduïts tots els esforços que, per a l´ús normal de la nostra llengua, va realitzar tota una generació.

 

Quan ja tinguem clar en quin context històric van viure els autors de postguerra, estudiarem els noms més representatius d'aquest període.

Preguntes model per al control

- Contestar preguntes breus sobre la situació sociolingüistica del valencià al llarg de la dictadura del general Franco.


- Contestar V o F a afirmacions sobre la situació sociolingüistica del valencià al llarg de la dictadura del general Franco i, si cal, corregir les errades.


- Contestar una sèrie de preguntes breus sobre la narrativa, la poesia i l'assaig de postguerra.


- Contestar V o F a preguntes breus sobre la narrativa, la poesia i l'assaig de postguerra.


- Llegir un fragment d'una novel·la de postguerra i ubicar-la dins del corrent. Contestar alguna pregunta sobre el seu contingut.


- Llegir un poema d'un autor de postguerra i ubicar-lo dins dels diferents corrents poètics de postguerra. Contestar alguna pregunta sobre el seu contingut.


- Llegir un assaig de Joan Fuster i trobar-hi alguna de les seues característiques.


- Relacionar MOVIMENT (la Renaixença barrejada amb la literatura de postguerra i amb la literatura actual), GÈNERE (poesia, narrativa , teatre i assaig), SUBGÈNERE, AUTOR i OBRA (sola apareixeran les obres que s'hagen treballat en exercicis a classe)