MOVIMENTS LITERARIS DE LA 1a MEITAT DEL s. XX: el realisme, el naturalisme, el modernisme, el noucentisme i els moviments d'avantguarda

Paral·lelament i en consonància als intensos canvis socials, històrics i polítics que van tenir lloc al llarg de les primeres dècades del segle XX, transcorren i, sovint, se superposen, tot un seguit de moviments i corrents literaris.

 

Per falta de temps material, aquests moviments no els veurem a classe però pots consultar les seues característiques i autors als temes 3, 4, 5 i 6 del llibre de text de 4t (evidentment, a l'apartat de literatura).

 

Per tal que pugues fer-te'n una idea ràpida i general, també pots consultar aquesta presentació de power point.

Moviments literaris de la 1a meitat del s.XX
Realisme, modernisme, noucentisme i els
Presentación Microsoft Power Point 2.2 MB

Exercicis model per al control

- Contestar preguntes breus sobre el procés de normativització de la llengua en el període anterior a la Guerra Civil Espanyola.


- Contestar V o F a afirmacions sobre el procés de normativització lingüística en el període anterior a la Guerra Civil Espanyola i, rectificar, les afirmacions errònies.