MOVIMENTS LITERARIS DE LA 1a MEITAT DEL s. XX

Exercicis model per al control

8.1.

 

- Contestar preguntes breus sobre el procés de normativització de la llengua en el període anterior a la Guerra Civil Espanyola.

 

- Contestar V o F a afirmacions sobre el procés de normativització lingüística en el període anterior a la Guerra Civil Espanyola i, rectificar, les afirmacions errònies.

 

8.2. Per a avaluar aquest apartat no farm control sinó treball