ELS S.XIV i XV: DEL TEOCENTRISME A L'HUMANISME

Al llarg dels segles XIV i XV es va viure una època de traspàs, de canvi de mentalitat en la societat. L'Edat Mitjana ja és a les acavalles i al teocentrisme dominant d'aquest període (Déu és el centre de tot) el succeirà una nova manera d'entendre el món que tindrà com a eix moral l'ésser humà: l'Humanisme.

 

En aquest apartat estudiarem tant aquells autors que es mantingueren fidels a la visió medieval del món com aquells que van ser conscients que la societat estava canviant i que la literatura també havia de fer-ho. 

Exercicis model per al control

 

- Llegir un text i deduir de manera raonada a quin dels tres autors moralistes estudiats pertany.

 

- Enllaçar una sèrie d'informacions amb l'autor moralista a qui fa referència (Eiximenis, Turmeda, Ferrer) 

 

- Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre la literatura moral i religiosa. (*)

 

- Llegir un fragment de L'Espill o del Vita Christi i contestar una sèrie de qüestions.

 

Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre la literatura misògina. (*)

 

Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre la poesia trobadoresca. (*)

 

- Llegir un poema trobadoresc i deduir raonadament a quin gènere d'aquesta poesia pertany.

 

- Enllaçar cada gènere de la poesia trobadoresca amb la seua temàtica.

 

-Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre l'Humanisme i els introductors d'aquest moviment a la Corona d'Aragó. (*)

 

- Llegir algun fragment de Lo somni de Bernat metge i contestar una sèrie de qüestions.

 

(*) Totes les preguntes a contestar amb una opció de V o F poden incloure la variant de corregir les afirmacions falses per transformar-les en vertaderes.