LA LITERATURA POPULAR FINS AL SEGLE XVIII

Molts experts en literatura no estan massa conformes amb l'etiqueta de Decadència per a parlar de la literatura dels segles XVI, XVII i XVIII perquè la consideren restrictiva ja que sols fa referència a l'ús literari culte de la nostra llengua (que, com ja hem vist, va minvar molt en quantitat i en qualitat en eixos segles) i deixa de banda tan el seu ús social (molt més ampli que en l'actualitat) com el seu ús en altres produccions literàries de caràcter popular, on la nostra llengua, tal i com veurem en aquest punt, hi va estar ben viva en aquest període.

Exercicis models per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 6 de LITERATURA (poden eixir totes les opcions o només alguna d'elles):


- Contestar preguntes breus sobre les característiques i els gèneres de literatura popular.

- Llegir afirmacions sobre les característiques i els gèneres literaris i dir si són V o F. Corregir, si cal, les afirmacions falses.

- Llegir un poema popular i raonar a quins tipus de poesia popular pertany.

- Llegir un fragment del Misteri d'Elx i ubicar-lo en l'argument de l'obra.