LA LITERATURA DELS S. XVI, XVII i XVIII

En aquest punt intentarem donar resposta a tota una sèrie de qüestions força interessants si es vol comprendre la situació actual del valencià.

 

Com s'explica que una de les primeres literatures europees en viure un segle d'espledor (s. XV) acabe, en només tres segles, rellegada a l'ús familiar i prohibida a nivell cult i sense quasi producció escrita?

 

No és una pregunta amb una resposta senzilla però la literatura és filla de la societat que la produïx i no podem entendre un canvi literari tan dràstic sense analitzar-ne els factors històrics i socials que s'entrellacen per donar com a resultat una literatura  culta que, al segle XVIII, es trobava en vies de desaparició.

Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 5 de LITERATURA (poden eixir totes les opcions o només alguna d'elles):


- Explicar breument la relació entre diversos fets històrics i les seues conseqüències lingüístiques (exercici semblant a l'exercici 50 de la pàgina 28 del llibre de 3r Volum II).

- Contestar vertader o fals (en el cas de les afirmacions falses pots haver-les de corregir) a afirmacions sobre la panoràmica sociolingüística dels segles XVI, XVII i XVIII.

- Definir el concepte de Decadència.

- Explicar perquè la literatura de caràcter culte i la de caràcter popular seguiren camins tan diferents.

- Contestar preguntes breus sobre els moviments literaris que abraça la Decadència.

- Relacionar moviments literaris de la Decadència amb segle, autor, gènere i obra.

- Contestar vertader o fals (en el cas de les afirmacions falses pots haver-les de corregir) a afirmacions sobre els moviments literaris dels segles XVI, XVII i XVIII.