Exercicis models per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 7:

 

LÈXIC:

 

  • Exercicis com els de les pàgines 144 i 145.

Paregudes però diferents:

 

            · Un exercici semblant al 16 de la pàgina 145.

 TEXTOS:

 

  • Alguna pregunta sobre la teoría dels textos dialogats.
  • Algun text dels estudiats per a identificar les seues característiques.

 

 GRAMÀTICA:

 

  • Exercicis com els de les pàgines 151 i 152

ORTOGRAFIA:

 

·         G/J, TG/TJ: un exercici semblant al 35 de la pàgina 154

·         X, TX i IG: un exercici semblant al 36 i 37 de la página 154.

·         TL, TLL, TM i TN: contestar V o F a algunes afirmacions sobre aquestes grafies.

·         /Z/ + /S/: uns exercicis de classificar una sèrie de paraules segons si tenen el so d'essa sonora o d'essa sorda.

 

 

 

LITERATURA

 

          ·  Afirmacions sobre la teoria del teatre  a contestar vertader (V) o fals (F).

 

            ·  Alguna pregunta breu sobre la teoria del teatre.

 

          ·  Llegir algun fragment d'un text teatral i contestar una sèrie de qüestions sobre ell (a quin gènere pertany, si té acotacions, ...).