Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4:

 

LÈXIC:

 

Paregudes però diferents:

 

· Un exercici semblant al 12 la pàgina 79.

 

· Corregir errades en oracions que continguen MÈDIC o METGE

 

 

TIPUS DE TEXT:

 

·         Unes afirmacions de V o F sobre el conte i la rondalla

 

·         Llegir un text i identificar-lo com a conte o rondalla i explicar per què hem fet l'elecció.

 

·         Relacionar una sèrie de característiques amb EL CONTE o LA RONDALLA.

 

 

GRAMÀTICA:

 

·  Completar la flexió de gènere d'alguns substantius.

 

  Triar l'opció correcta pel que fa al gènere en oracions que continguen una paraula que tinga significats diferents depenent del gènere.

 

·   Completar la flexió de nombre d'alguns substantius 

 

 ·        Corregir errades del gènere i el nombre dels substantius en oracions

ORTOGRAFIA:

 

·         Accentuar paraules quan calga i classificar-les en AGUDES, PLANES o ESDRÚIXOLES.

·         Posar dièresi, accent o res a algunes paraules.

 

 

LITERATURA

 

             ·     Omplir buits sobre la teoria

 

LLENGUA i SOCIETAT

 

 

·     Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F).