Les grafies G, J, TG i TJ

Exercici 1

Completa amb G/J o TG/TJ. Recorda que en una mateixa família de paraules no poden alternat la grafia simple amb el diftong:

 

bate....ar_______bate....em    /   asse...ar_________ asse...em

 

via...ar___________ via...ge /     bande....ar____________ bande...em

 

allo...ar__________ allo...em /    colpe...ar ____________ colpe...em

 

pu...ar____________ pu...em /    avanta...ar ___________ avanta...e

 

assa...ar__________ assa...ista  / desi...ar_____________ desi...e

 

encota...ar________ cora...e  /     enve...ar_____________ enve...em

 

passe...ar_________ passe...em / ultra....ar____________ ultra...e

 

rebu...ar__________ rebu...em / pu...ar______________ pu...em

 

mare...ar___________mare...em / trosse...ar__________troce...em

 

plante...ar____________plante...em /plu...a____________ plu...es

 

 

xafarde...ar ________ xafarde...em/ cue...ar __________ cue...em

Si vols més informació i més pràctiques, vés a l'enllaç següents del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/8-les-lletres-g-j-i-els-d%C3%ADgrafs-tg-tj/

 

 

Les grafies X, TX, IG i G

Si vols més informació i més pràctiques, vés a l'enllaç següent del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/9-la-lletra-x-i-els-d%C3%ADgraf-tx-i-ig/

La ESSA SORDA i la ESSA SONORA

Si vols practicar més la ESSA SONORA, vés al següent enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/14-les-lletres-s-z-c-%C3%A7-i-el-d%C3%ADgraf-ss/14-2-practiquem-la-esssa-sonora/

Si vols practicar més la ESSA SORDA, vés al següent enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/14-les-lletres-s-z-c-%C3%A7-i-el-d%C3%ADgraf-ss/14-3-practiquem-la-essa-sorda/