Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 3:

 

LÈXIC:

 

·         TEORIA.

·         Exercici 12 de la pàgina 56.

 

TEXTOS:

 

·         TEORIA.

·         Relacionar una sèrie de característiques amb el CÒMIC o l'AUCA.

 

 

GRAMÀTICA:

 

·         TEORIA

·         Exercici 26 de la pàgina 63.

 

ORTOGRAFIA:

 

·         Exercici 33 de la pàgina 66.

 

LITERATURA

 

·         Ex. 36 (apartats a) i b)) de la pàgina 69.

 

LLENGUA i SOCIETAT

 

 

·     TEORIA

·   A partir d'un exemple concret, dir quin prejudici lingüístic s'hi observa.