EL GUIONET

El guionet (-) és un signe gràfic que, a més d’usar-se per a indicar la partició de paraules a final de línia i per enllaçar darrere del verb els pronoms febles que no s’apostrofen (aquest ús el pots repassar en l’apartat del BAGUL DE GRAMÀTICA dedicat als pronoms febles), serveis per a unir paraules compostes.