Practiquem?

Exercicis del guionet
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 116.8 KB

Escriu en lletres els numerals següents:

 

24.563.716 flors

 

............................................................................................

                 

33.854 llibres

 

 ...........................................................................................

 

96.621 caixes

 

............................................................................................

 

85.426.917 euros

 

 

............................................................................................

Escriu els numerals ordinals següents:

 


765ns....................................................

 


21é.............................................  76a.........................................

 

 

83a..............................................    34es......................................

Escriu els numerals abreujats següents:

 


cent setanta-seté.................mil sis-cent trenta-dosena.....................

 

 

cinquanta-dosena...............  cinc-cents vint-i-sisé............................

 Relaciona un mot de cada columna i forma’n un de compost:

 

extra                                             mil                  

sud                                               àtic                 

tres                                               ungles            

sobre                                            terrestre          

cinc                       +                     africà              

talla                                              cents              

quaranta                                       rates               

para                                              cinc                

 mata                                             sol                  

 

Fes el mateix:

 

penya               dimonis          

 

abans               xemeneies      

 

agre                 foc                 

 

ping                 dolç             

 

rat         +       satisfet                       

 

corre               americà          

                                              

guarda             segat            

 

adéu                siau                

 

escura              penat              

 

arxi                 res     

            

espia               d’ahir             

 

sud                 pong       

      

no                   roba                

Continua fent el mateix:

 

salva                                             pobres                        

cent                                              vides                          

entre                                             plats                           

col (i)                                            sol                              

trenca                                           roba                           

enterra                  +                     papallones                  

guarda                                          cames                         

renta                                            fang                           

gira                                               pa                               

caça                                              closques                     

para                                              flor                             

     afaita                                            morts                         

Corregim!

Solucionari dels exercicis del guionet
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 104.4 KB

En línia!

Si vols practicar l'ús del guionet en línia, no pots deixar de fer els exercicis •131 • 137 • 138 • 162 • 163 i • 164 de l'enllaç:

 

 

http://enxaneta.info/activitats/guionet/60