RECOL·LECTEM VOCABULARI!

En totes les activitats que fem a classe ens trobarem amb paraules que presenten  diferents graus de dificultats:

 

1)No en sabem el significat (per exemple, l’adjectiu ESQUERP)

 

2)  La coneixem però solem usar un barbarisme en lloc de la paraula correcta (per exemple ENTREPÀ quan solem usar bocadillo).

 

3) Coneixem el significat però solem usar una paraula sinònima (per exemple barrejar (menys usat) = mesclar (més usat)

 

4)      Confonem paraules que són semblants en la seua forma o en el seu significat però no en el seu ús (per exemple metge mèdic)

 

Evidentment, poden haver paraules que combinen vàries d’estes dificultat:

 

 

data dada  però també  data – fetxa i dada =informació

COM HO TREBALLEM?

A principi de cada avaluació repartirem un full per omplir amb les paraules que vagen eixint en les diverses activitats que realitzem a l’aula.

 

Cada setmana s’elegiran una mitjana de 5 paraules (1r ESO), 6 paraules (2n ESO), 7 paraules (3r ESO) o 8 paraules (4t ESO) atenent al grau de dificultat de cada curs.

 

Les paraules  s’hauran de treballar a casa, setmanalment, per tal de poder assimilar-les de manera progressiva. Com?

 

1)   Buscant i copiant el significat d’aquelles paraules de les quals desconeixem o no estem segurs del seu significat. El significat sempre anirà precedit de la categoria gramatical que té la paraula en qüestió (adjectiu, nom, verb, ...). Si la paraula és polisèmica (té més d’una accepcció), només cal copiar el context en què ha aparegut al material treballat, tret que s’indique el contrari. A més, construirem una oració  que no imite  la que done el diccionari i on es veja clar el seu significat (sempre subratlllarem la paraula).

 

Ex.:

ESQUERP (adj): 1. intractable, que defuig el tracte de la gent, que es mostra irritable amb els altres. 2. Que manifesta o denota aspror. 3. Escabrós, poc accessible.

Oracions:

1.      Anselm és una persona esquerpa, per això no té amics.

2.      La discussió va començar quan Pere va amollar aquell comentari esquerp sobre els gustos musicals dels seus amics.

3.      Vam haver d’abandonar la ruta perquè el camí es va tornat massa esquerp per poder continuar.

 

 

2) En cas d’usar un barbarisme en lloc de la paraula correcta però no tindre problema amb el seu significat, sols caldrà remarcar-ho de la manera següent i fer una oració on la usem (sempre subratlllarem la paraula correcta):

 

Ex:

 

ENTREPÀ (substantiu) - bocadillo .

Tots els dies per esmorzar em menge un entrepà ( bocadillo)de formatge

 

3)En el cas de les paraules sinònimes, si no tenim problemes amb el significat, sols caldrà remarcar-ho de la manera següent i fer una oració on ambdues siguen intercanviables (sempre subratllaren la paraula menys usada):

Ex:

 

BARREJAR (verb)= mesclar

Si barreges/mescles el groc i el blau, aconseguiràs el color verd

 

4)   Si confonem les paraules perquè són semblants en la seua forma o significat però no en el seu ús però no presenta cap altre problema farem el següent:

Ex:

METGE (substantiu): persona legalment autoritzada per a professar i exercir la medicina

Com que no se me n’anava el mal de panxa, vaig haver d’anar al metge

 

MÈDIC (adjectiu): de la medicina o dels metges o que hi té relació.

 

Després de patir l’accident, va haver de presentar un informe mèdic a l’asseguradora

COM HO AVALUEM?

Quan recollim 50 (1r ESO)/ 60 (2n ESO)/ 70 (3r ESO) o 80 (4t ESO) paraules, farem un CONTROL de VOCABULARI. La seua estructura serà l’habitual i la podràs recordar a l’apartat de VOCABULARI que hi ha a la web.

La nota de control farà mitjana amb la nota del treball fet a casa:

 

 CONTROL    50%                TREBALL CASA    50%

! Per que fa al treball fet a casa, es valorarà amb un 40% la redacció de les oracions exemple ja que és la part on l’alumne/a treballa i deixa constància que ha assimilat l’ús correcte de la paraula en qüestió. Les oracions duran la mateixa numeració que la paraula que exemplifiquen però aniran en fulls diferents.
 

La part de copiar el significat del diccionari sols puntuarà un 10% ja que aquesta tasca és mecànica.

 

El treball a casa es pot fer tant a mà com a ordinador. En cas que l’alumne/a cometa moltes errades ortogràfiques, convé que aquesta tasca la realitze en un format electrònic i que li aplique un corrector ortogràfic per tal de millorar aquest aspecte de la llengua.

 

 

En cas de detectar-se que un/a alumne/a ha copiat el treball de casa d'algun/a  company/a,tindrà un 0 en aquest apartat. Optarà, per tant, sols al 50% de l'examen.

Per descarregar

Recol·lectem vocabulari.pdf
Documento Adobe Acrobat 171.6 KB

Cada trimestre la teua professora et facilitarà una graella on aniràs anotant el vocabulari de cada setmana però si l'has perduda, ací en tens una verge per descarregar-te-la i imprimir-la

GRAELLA CLASSE per desacrregar.pdf
Documento Adobe Acrobat 81.6 KB