Practiquem?

Completa amb G/J o TG/TJ:

 

mies

irafa

inecció

lleenda

ersei

proecte

consere

erro

maestuós

buia

tareta

eure

eroglífic

mones

orate

ciruria

 

Completa amb G/J o TG/TJ. Recorda que en una mateixa família de paraules no poden alternat la grafia simple amb el diftong:

 

bate....ar_______bate....em    /   asse...ar_________ asse...em

 

via...ar___________ via...ge /bande....ar____________ bande...em

 

allo...ar__________ allo...em /  colpe...ar ____________ colpe...em

 

pu...ar____________ pu...em / avanta...ar ___________ avanta...e

 

assa...ar__________ assa...ista  / desi...ar_____________ desi...e

 

encota...ar________ cora...e  / enve...ar_____________ enve...em

 

passe...ar_________ passe...em / ultra....ar____________ ultra...e

 

rebu...ar__________ rebu...em / pu...ar______________ pu...em

 

mare...ar___________mare...em / trosse...ar__________troce...em

 

plante...ar____________plante...em /plu...a____________ plu...es

 

xafarde...ar ________ xafarde...em/ cue...ar __________ cue...em

 

Completa amb G/J o TG/TJ:

 

-   Entre els ordes reli....iosos hi havia els dominics, els ...erònims i els ...esuïtes.

 

-   Més val que aneu pro...ectant la vostra ...ublilació.

 

- Si el cap de setmana hi haurà o no plu...es són només con...ectures.

 

- Tenia una tar...eta que li permetia via...ar en un ...et privat ma...estuós.

 

-  La tra...ectòria del pro...ectil estava amagada en un ...eroglíflic.

 

- Era tan ...elosa que, quan va descobrir que el còn...u...e flirte...ava amb altres, es va plante...ar ven...ar-se’n.

 

-   Els mi....ans de comunicació han aire...at les investigacions per a distin...ir entre l’ADN propi i alié dels animals extin...its.

 

-   Va enro....ir quan tots la van acusar del sabota....e.

 

-  Amb la cali....a que fa hui com vols que assa.....em l’obra de teatre al sol?

 

-   No vol via....ar a ...erusalem en ....et privat.

 

- Si no vols anar perdent els pantalons, posa’t una corre....a i no m’enu....es més!

 

 

- La plu.....a insistent va provocar un empi....orament en l’estat de l’edifici.

PRÀCTIQUEM?
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 68.7 KB

Corregim!

SOLUCIONARI
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 264.6 KB

En línia!