PRACTIQUEM?

Col·loca l’accent agut o greu en les paraules següents:

 

aixo, abus, intim, debil, justicia, pesol, Xabia, Berlin, dubtos, retol, bustia,Paris, alla, sere, medic, ningu, tremolos, angles (gentilici), pessim, unic,viscera, masti, mobil, semafor, radio, peninsula, sabo, depen, dificil, proxima

 

Accentua, quan calga, les paraules següents i classifica-les en la graella:

 

portaran, casa, salses, importancia, platan, pero, estiu, bilis, series, musica, Berlin, estaveu,  resonancia, ningun, rapid, caries, resso, festiu, artistic, perpetua, orfe, barnus, cadascun, examen, pagina, perque, compren (verb comprar), compren (verb comprendre) destinatari, llenguatge, cabas, rabia, Pequin, viuran, anirem,  telefon, espes, termometre, ventos, moro, anis,  calces, Ramon, tenia, enten, crisi, vigilancia, arros.

 

AGUDES

S’accentuen si acaben en...

No s’accentuen

VOCAL

VOCAL+S

EN/IN

 

 

 

 

 

 

 

PLANES

No s’accentuen perquè acaben en...

S’accentuen

VOCAL

VOCAL+S

EN/IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESDRÚIXOLES

S’accentuen totes…

 

 

 

Accentua, si cal, les següents paraules i digues si són agudes (A), planes (P) o esdrúixoles (E):

 

 

església     arribaran      bustia      custodia     algun     anareu

___E___

respon        formula        correr      industries  examens  espos

 

enteniem    temer           pais         limit           area    costum

 

paciencia    sorpren       pensaran    huraca        linia    sandalia

 

tramus      animaveu       frances     informacio  geografia opera

 

fotogenic milhomens         perdiu    compraveu historia esquema

 

seran        comedia         fenomen    boto       creixer    debil

 

pareixer      inutil             cervol       apostol     Denia     Xabia

 

perdua      seriem             tretze      saboros     centim   repos

 

allo            ereu               grua        justicia   energia  America

 

carrec       mestre             logic      pseudonim  acustica  radio

Subratlla la síl·laba tònica d’aquestes paraules i copia-les a la graella:

 

lleuger, diòptria, sabó, sèmola, oceà, ràbia, parròquia, àlgebra,veí, telègraf,museu, egoisme, prompte, lingüístic, terrat, plànol, finestral consciència

 

AGUDES

 

 

PLANES

 

 

ESDRÚIXOLES

 

 

 

 

Accentua aquestes paraules AGUDES:

 

Berlin

espes

valuos

pastis

ningu

Paris

camio

enten

entrepa

traspas

Peru

safra

calceti

fadri

anis

ningu

 

 

Accentua aquestes paraules PLANES:

 

maxim

mistic

fragil

artistic

agil

minim

docil

unic

informatic

torax

optim

esplendid

simbol

arab

tecnic

manec

 

Accentua aquestes paraules ESDRÚIXOLES:

 

optica

esglesia

epoca

sandalia

cerimonia

Xativa

anecdota

formula

sintesi

gracia

Siria

musica

polvora

noticia

audiencia

Nuria

 

Accentua les paraules que calga (en la zona grisa, posa una A, una P o una E segons el tius de paraula que siga):

 

Maria

 

examens

 

nomes

 

rapid

 

ratoli

 

capaç

 

barnus

 

estrany

 

organ

 

platan

 

influencia

 

economic

 

naixer

 

anavem

 

anireu

 

retol

 

farmacia

 

telefon

 

cautxu

 

public

 

Denia

 

historia

 

parlaran

 

algun

 

 

 

Accentua les paraules que calga (en la zona grisa, posa una A, una P o una E segons el tipus de paraula que siga):

 

Maria

 

examens

 

nomes

 

rapid

 

ratoli

 

capaç

 

barnus

 

estrany

 

organ

 

platan

 

influencia

 

economic

 

naixer

 

anavem

 

anireu

 

retol

 

farmacia

 

telefon

 

cautxu

 

public

 

Denia

 

historia

 

parlaran

 

algun

 

 

En aquestes paraules falta una E o una O tònica. Completa:

 

aix.....    m....trica   caf....  c....rrer  m....mia    repr....n          

 

perd....   h....mens  t....mer est....ril arr....s     esgl....sia

 

mem....ria f....rmula mis....ria esp....s p....lissa  dep....sit         

 

parr....quia  insol....ncia  c....mic  j....vens b.....lit    per....

 

Accentua quan calga aquestes paraules i digues si són agudes, planes o esdrúixoles:

 

pais (    ) , limit(    ), area(    ), industria(    ), costum(    ), paciencia(    ), sorpren(    ), pensaran(    ), algun(    ), huraca(    ), linia(    ), sandalia(    ), confos(    ), tramus(    ), animaveu(    ), frances(    ), informacio(    ), enteniem(    ), geografia (    ).

Tots els mots següents han de dur accent gràfic. Posa’ls-el:

 

metal·lic         violi       vei         ultim        blancuria         unic            

valencia     sentencia  dega    passadis         tunel       tornavis

 

implicit        patria     plastic      planyer       urba       pel·licula             

pingüi         public      pastis    pneumatic   princep        platan 

 

linia           quimic      algu          coixi         Nuria         capita            

castig        comu      pagina       music       novia        estatua

 

submari     arbitre     bustia       Valencia    vomit      conciencia

Fes el mateix, però fixant-te en el so de la E:

 

cafe        malbe        ingres       interes      gairebe      congres

 

estrenyer serie          deria         creixer     cervol           regim

 

centim       terbol      telefon       ences       mossen   ximpanze

 

reves        ereu         pure          espes         enten   espremer

 

prestec    vencer    progres       proces        consome     vinte

 

esglesia    merce       preten         permes    burges   vinguereu

 

erem         credit         esferic        genere    pesol        tenue

I ara fixa’t en el so de la O i accentua tots aquests mots:

 

canço       resso         repos       polvora      tombola     correr

 

comic       gloria         consol       delicios      blavos       forem

 

sumptuos   oracio         allo         caloros     custodia      torcer

 

arros         serios        solid         formula      monoton    inclos

 

raco          deposit      foreu       concordia   negros      espos

 

domino    termometre   hipopotam verinos    tauro          copia

 

refos         exclos         retro     quilometre  confos       cordo

Escriu un nom abstracte derivat dels següents:

 

Ex: coherent : coherència incandescent:..............................

clement: ...................... procedent: .................................

conscient: ................... pertinent: ...................................

consistent: .................. potent: ......................................

prudent: ...................... constant: ...................................

 

Escriu el femení (singular i plural) dels adjectius següents:

 

Ex: bon: bona, bones

                                              

tebi: ................................ homogeni: ...............................

aeri: ................................ simultani: ...............................

erroni: ............................. contemporani: .........................

arbori: .............................  lacti: ....................................

heterogeni: ......................  sanguini: ..............................

Posa l’accent gràfic en aquelles paraules que n’hagen de dur:

 

ultim     examens     desfeia     rapid    acces    anireu     joia

 

tecnica     duia       orgullos   silencios antidot   noticies   algun

 

espai     academia      indret    semafor   timo       limit     palau

 

anareu      panic          pesol     feina    ciencies   llengua   calia

 

aniran       artilleria   ordinaria  urgentissim espessa inutil   furia

 

trajectoria euforia       frenetic    hostil     respon    serum  colic

Pràctica de l'accent gràfic
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 113.1 KB

CORREGIM!

Solucionari de l'accent gràfic
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 114.1 KB

EN LÍNIA!

Si vols practicar tot allò relacionat amb l'accentuació pots fer-ho online clicant a l' enllaç següent i triant l'aspecte de l'accentuació que vols reforçar i/o ampliar:

 

(nivell baix)


http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm

 

(nivel intermedi)


http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52.htm

 

.....................................................................................

 

http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/accentuacio/html/section_3.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

 

.....................................................................................

 

Fes les activitats 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 67 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 de l’enllaç següent (estan marcades segons la dificultat que presenten!):

 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3/0

 

.......................................................................................