L'ACCENTUACIÓ

Teoria

******SÍL·LABES TÒNIQUES******

Totes les paraules de la llengua es poden dividir en tres grans grups depenent d’on porten l’accent tònic (síl ·laba pronunciada amb més intensitat):

 

- AGUDES: tenen la síl.laba tònica en l’últim lloc. Ex: paper, estoig, veí, colp....

 

-PLANES: tenen la síl.laba tònica en el penúltim lloc. Ex: casa, metge, escola,...

 

-ESDRÚIXOLES: tenen la síl.laba tònica en  l’antepenúltim lloc. Ex: brica, àmfora, audiència...

Si vols ampliar aquesta informació, pots visionar el vídeo de l'enllaç següent:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=0fb41c2c-a582-334e-a71a-0114d4fd7790

********L'ACCENT GRÀFIC********

Totes les paraules, però, no porten accent gràfic o titlla . Tot seguit veurem en quins casos cal fer-ne ús. Abans, però, cal que tingues present que:

 

-La vocal A sempre que s’accentua porta accent obert (`)

 

-Les vocals I/U sempre que s’accentuen porten accent tancat (´).

 

-Les vocals E/O poden portar tant l’accent obert (`) com tancat (´), depenent de la seua pronunciació.

 

 

En valencià hi ha dos sistemes d’accentuació de la vocal E. Un reprodueix la pronunciació valenciana, que mai pronuncia obertes les -e en síl·laba final tònica: anglés, comprés, interés, cinqué, café, aprén, o formes verbals com conéixer, féiem... L’altre reflecteix la pronúncia de bona part de la resta de l’idioma i accentua obertes la majoria de -e en síl·laba final tònica: anglès, comprès... ialgunes formes verbals (conèixer,fèiem...). Tria un dels dos sistemes d’accentuació (anglés o anglés), però sigues sempre coherent. Això sí, quan lliges i pronuncies, pots fer-ho segons la pronúncia valenciana encara que uses el segon sistema.

 

! Alerta amb les conjuncions PERÒ, PERQUÈ i QUÈ i amb el topònim València ja que sempre porten accent obert tot i que les pronunciem tancades.

 

-Les PARAULES MONOSÍL.LABES, tot i ser considerades agudes, no porten accent en la majoria dels casos i si en porten és un accent diacrític.

 

Quadre resum

 

S’ACCENTUEN QUAN...

!

 

 

 

 

 

 

   A

   G

   U

   D

   E

   S

 

 

Acaben en VOCAL (serà, seté, verí, camió, Perú,...),

 

 

  • Vés amb compte perquè les paraules agudes acabades en DIFTONG no es considera que acaben en vocal i, per tant, no van accentuades.

 

Ex: perdiu, Remei, ...

 

  • MAI accentuarem les paraules agudes acabades en –AN, -ON, -UN.

 

Ex: cantaran, Ramon, Cancun, …

 

  • Sols accentuarem les paraules agudes acabades en VOCAL+S mai les acabades en CONSONANT+S.

 

Ex: cantons, cosins, …

 

 

VOCAL+S (cabàs, espés, anís, arròs, caldós,  obtús,...),

 

 

-EN (aprén)  i –IN (Pequín).

 

 

 

 

 

 

  P

  L

  A

  N

  E

  S

 

 

 

 

 

No acaben en ninguna terminació de les AGUDES (càrrec, dòcil, pésol, pícnic, públic,...)

 

  • Accenturem les paraules agudes que acaben en DIFTONG.

 

Ex: anàveu, dormíeu,...

 

  • Sí accentuarem les paraules planes acabades en

–AN, -ON i –UN.

 

Ex: telèfon, plàtan, …

 

  • Sí accentuarem les paraules planes acabades en CONSONANT+S.

 

Ex: hòmens, exàmens, …

 

 

  E

  S

  D

  R

  Ú

  I

  X

  O

  L

  E

  S

 

 

S’accentuen TOTES

 

  • Recorda que els aplecs vocàlics IA, IE, IO i UA, UE , UO (no precedits per Q o G) no formen MAI diftong en valencià i donen lloc a moltes paraules esdrúixoles que en castellà són planes.

 

Ex: pèrdua, memòria, …

 

Si vols ampliar aquesta informació, pots visionar el vídeo de l'ennllaç següent:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=e2cb721d-db58-8340-b444-f9d1a413f2f3

Teoria de l'accentuació
Teoria.pdf
Documento Adobe Acrobat 166.3 KB