Com preparar bé un control de vocabulari

En un control de vocabulari  les preguntes també faran referència als diferents grups de paraules que  s’han treballat a classe. Així:

 

  • Les paraules que no tinguem clar el seu significat...

 

Poden aparéixer en dos tipus d’exercicis:

 

 

a.       Les hauràs d’emprar en una oració on es veja clar el seu significat.

 

Ex:

 

AVERSIÓ: Sent molta aversió cap als insectes, no pot veure’n cap sense començar a cridar com un boig. ORACIÓ VÀLIDA

 

AVERSIÓ: Sent molta aversió cap als insectes. ORACIÓ REGULAR (no puc deduir el significat d’ AVERSIÓ pel context però l’oració és correcta)

 

AVERSIÓ: Tinc molta aversió. ORACIÓ INCORRECTA (ni puc deduir el significat de la paraula AVERSIÓ ni l’oració està formulada correctament)

 

 

 

b.      Les hauràs de distribuir en oracions que contindran

 

buit       aversió            rapinya            insurgent         albirar

 

- Sent molt/molta _____________ cap als insectes, no pot veure’n cap sense començar a cridar com un boig.

 

 

 

  • Les paraules que solem substituir per un barbarisme...

 

 

Poden aparéixer en dos tipus d’exercicis:

 

 

a)      Les hauràs de detectar i corregir en una oració (el nombre d’errades t’apareixerà entre parèntesis):

 

Ex:  Ho ha fet sense donar-se conter. (1)   CORRECTA

                                  adonar-se’n

 

Vés en compte ja que les faltes ortogràfiques invaliden la paraula.

 

 

Ex:  Ho ha fet sense donar-se conter. (1) INCORRECTA

                                  adonarsen

 

 

b) Hauràs de traduir oracions del castellà al valencià.

 

- Lo ha echo sin darse cuenta.

 

  Ho ha fet sense adonar-se’n.   CORRECTA

 

Vés en compte ja que les faltes ortogràfiques invaliden la paraula.

 

- Lo ha echo sin darse cuenta.

 

  Ho ha fet sense adonarsen    INCORRECTA

 

 

  • Les paraules sinònimes d’una altra més coneguda...

 

Poden aparéixer en:

 

a)       un exercici d’enllaçar paraules amb els seus sinònims

 

 

parar-se  (1)                     agosarat (2)

 

atrevit (2)                        tirar  (3)

 

llançar  (3)                       aturar-se (1)

 

b)      Oracions on hauràs de substituir la paraula subratllada per una paraula sinònima:

 

Joan és un xic molt atrevit, no li fa por res.

 

Joan és un xic molt agosarat, no li fa por res.

 

 

Per descarregar

Com preparar bé un control de vocabulari
Documento Adobe Acrobat 103.0 KB

Si vols saber com és un control de vocabulari, ací en tens un de mostra per descarregar

Control de vocabulari model.pdf
Documento Adobe Acrobat 120.7 KB