DICCIONARIS ESPECÍFICS

Aquests tipus de diccionaris, a diferència dels generals, no recullen les paraules més comunes de la llengua, sinó que estableixen uns filtres a l'hora de seleccionar entrades.

 

Així diferenciarem entre:

DICCIONARIS TEMÀTICS

Recullen el lèxic d'una àrea temàtica concreta (esport, medicina, ...)

ALTRES

Contenen informació específica sobre aspectes diversos: sinònims-antònims, traducció de paraules a altres idiomes (vocabulari), hipònims-hiperònims (ideològic), locucions, frases fetes, refranys, argot, neologismes, estrangerismes, falsos amics, noms propis, origen dels mots (etimològic), , etc.