Panorama lingüístic abans de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola

La normativització-normativització de la llengua
LA NORMATIVITZACIÓ DE LA LLENGUA.ppsx
Presentación Microsoft Power Point 235.7 KB

En aquest enllaç tens un vídeo explicatiu sobre la situació sociolingüística en el primer terç del s. XX (a partir del minut 3:30):

 

La Renaixença:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a8aa315a-65a6-df48-827d-261e07623d45