EL NAIXEMENT DE LA NOSTRA LITERATURA

Saps de quan daten els primers textos escrits en la nostra llengua? Podries dir qui és el primer autor de renom que va utilitzar el català en els seus escrits? Quina entitat féu la funció d'unificar eixa llengua romanç que s'estrenava en l'expressió escrita? En aquest apartat respondrem a totes estes qüestions!

Si vols tindre més informació sociolingüística sobre el procés d'expansió de la nostra llengua, fes clic a l'enllaç següent i trobaràs àmplia informació en un vídeo explicatiu:

 

L'expansió territorial de la llengua:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=00a074b2-0fc5-c644-9b30-e996b6218e61#

Exercicis model per al control

- Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre els primers textos escrits en la nostra llengua. (*)

 

- Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre la vida i l'obra de Ramon LLull. (*)

 

- Llegir un fragment d'una obra de Ramon Llull i contestar una sèrie de qüestions.

 

- Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre la Cancelleria Reial.(*)

 

- Llegir un fragment d'una crònica i deduir-ne qui n'és l'autor de forma raonada.

 

- Preguntes breus o afirmacions a marcar amb V o F sobre les Quatre Grans Cròniques. (*)


(*) Totes les preguntes a contestar amb una opció de V o F poden incloure la variant de corregir les afirmacions falses per transformar-les en vertaderes.