Els orígens: del llatí a les llengües romàniques. El naixement de la literatura en llengua romanç


En aquest primer tema farem un repàs al llarg procés evolutiu que va tindre lloc per passar del llatí al valencià actual (i, evidentment, en la resta de llengües romàniques). Veurem també com i quan van aparéixer les primeres mostres literàries en llengua romanç a Europa i ho  enllaçarem  amb l'inici de la nostra literatura culta escrita.

Exercicis models per al control

- Preguntes breus sobre la teoria (causes que expliquen l'aparició de les diferents llengües romàniques, la diferència entre paraules patrimonials i cultismes, quins van ser els textos escrits més antics en la nostra llengua, ...)


- Afirmacions al voltant de la teoria sobre les quals s'ha de dir si són vertaderes (V) o falses (F) i, si cal, rectificar les falses per convertir-les en vertaderes.


- Completar buits amb la forma patrimonial i el cultisme a partir de la paraula llatina.