PRACTIQUEM?

PRÀCTICA DE LES PERÍFRASIS
PRÀCTICA DE LES PERÍFRASIS.pdf
Documento Adobe Acrobat 167.7 KB

PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ

Tradueix al valencià les oracions següents amb totes les opcions possibles:

 

-          Tienes que escribir una nota

 

-     Teneis que salir temprano 

 

-          Tendrás que comer de todo 

 

-          Quiera o no quiera, tendrá que callar 

 

-          Es preciso que vuelva 

 

-          Hay que acabar sea como sea

 

Corregeix les següents expressions quan siguen incorrectes amb totes les possibilitats que tingues:

 

-          Tenim que defensar la natura.

 

-          Dona, has de votar la llista feminista.

 

-          Hi ha que canviar de pentinat.

 

-          És menester organitzar-nos el treball.

 

-          És precís invertir al camp valencià.

 

-          És necessari votar per la pau.

 

-          Cal que digues no a les drogues.

 

-          És precís que ens l’explique.

 

-          Jo no tinc que presentar-me a ningú.

 

-          Hi ha que complir la llei.

PERÍFRASIS DE PROBABILITAT

Forma oracions emprant les 2 expressions personals/impersonals per a expressar l’obligació:

 

                        ___________________

- Els xiquets                                                   (PODER) estudiar

                        ___________________

 

 ___________________

                                                                        

                                         (PODER) estudiar amb tranquil·litat.

 ___________________

 

 

                        ___________________

- El cotxe                                                       (ESTAR) net.

                        ___________________

 

___________________

                                                                      

                                  (ESTAR) presentable en totes les situacions.

___________________

 

 

                        ___________________

 

- Tu                                                 (PRESENTAR-TE) a l’examen.

 

                        ___________________

 

___________________

                       

                        (PRESENTAR) tota la documentació abans de juliol.

___________________

 

            ___________________

 

- Jo                                               (CONVIDAR) els veïns a sopar.

         ___________________

 

___________________

 

                 (CONVIDAR) tota la família a les celebracions importants

___________________

Fes servir la perífrasi de probabilitat per transformar les oracions següents que són correctes, sense canviar-ne el significat:

 

-          Probablement és de dia                Deu ser de dia

-          Tal vegada va amb cotxe 

-          Tal volta vingué a la una 

-          Probablement estudiava poc sovint 

-          Potser li ha passat a ell 

-          Crec que eren les onze. 

-          Pense que té vint anys. 

-          Probablement ha vingut amb tren. 

-          És  possible que no haja trobat entrades. 

-          Crec que era la nova professora d’anglés. 

-          Possiblememt sóc la persona més feliç del món.

-          Aquell concert va ser probablement el millor de l’any.

 

 Fixa’t en quin temps està expressada la probabilitat en les oracions següents i escriu C (correcta) o I (incorrecta) i, en el cas de les incorrectes, corregeix-les:

 

- Pere vindrà demà, si no hi ha vaga d’aeroports. (c)                                                              

- Si hi haguera vaga, vindria el cap de setmana.  

- Aquella dona no seria tan rica com deies: devia diners a mig país. 

- Si fóra tan intel·ligent aprovaria alguna assignatura.  

- L’entrada al concert no serà tan dura com diuen. Hi han anat fins i tot estudiants i pensionistes!                                                       

- El viatge del rei a Israel serà un complicat exercici de diplomàcia.  

- El conflicte entre Israel i Palestina no serà tan complicat que no tinga una solució.  

- El teu germà arribà tard al nostre casament perquè visitaria tots els bars del barri. 

- Ja farà tres anys que ton pare i jo no ens hem vist.   

- Demà farà cinc anys que vaig tindre l’accident.                   

Tenint en comte quin és l’ús incorrecte d’IGUAL, corregeix aquestes oracions quan calga:

 

- Neus porta un vestit igual que el meu.

 

- Si no tinc temps d’acabar el treball, igual no em presente a l’examen.

 

- Tots som iguals davant la llei.

 

- No sé qui ha telefonat. Igual era el teu germà.

 

- No hi ha cap xiquet igual a un altre.

 

- Si hagueres anat al concert, igual t’hauries avorrit.

 

- Els dos germans són igual d’alts.

 

- Si aprovem tot el curs al juny, igual ens n’anem de vacances a Mallorca.

 

 

- Més val que demanes hora perquè igual véns i no trobes ningú.

OBLIGACIÓ+PROBABILITAT+IMMINÈNCIA

Escriu correctament aquestes oracions parant atenció als tres tipus de perífrasis que hem estudiat i digues què volen expressar (O-P-I):

 

-          Tinc que eixir a comprar el diari 

-          Era precís que hi anàrem

-          Tenen que visitar l’exposició

-          Deuen de tenir molta pressa 

-          Deu de fer fred al carrer 

-          Vaig a fer el sopar 

-     Què vas a dir-li quan el veges ? 

-          Demà, ja ho sabeu, deveu venir a les sis en punt 

 

Corregeix els errors que detectes en aquestes frases ( vés amb compte perquè pot ser hi ha alguna frase correcta):

 

-          Tens que comprar-me un gelat 

 

-          T’ha de portar a la fira 

 

-          Hi ha que menjar de tot

 

-          Serà ja hora de tornar a casa

 

-          Deuries explicar-me què passa 

 

-          Vindran demà, segurament

 

-          Deurien morir moltes persones 

 

-          Deu estudiar per a metge 

 

-          Quan va morir tindria uns huitanta anys

 

-          Té que fer molt de fred perquè el vidre està gelat

 

-          Us vaig a dir el que va passar

 

-          És precís que vages tan prompte com pugues

 

-          Si ve Pere, digues-li que devia haver vingut abans de les tres

 

-          El Govern va a publicar un decret

 

-          Cal posar-se d’acord sobre aquest tema 

 

-          Espera’m un moment que tinc que dir-te una cosa 

 

-          Crec que me’n tindré que anar: ja deu de ser molt tard

 

-          Deuen de ser milionaris perquè tenen una casa impressionant

 

-          Estigues tranquil que no vaig a tallar-me el cabell

 

-          Ara vaig a dir-te la veritat

 

Tria l’opció correcta a cada oració:

 


 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) No tindràs que fer res

            b) No deuràs de fer res

  c) No hauràs de fer res

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) Deus de respectar els majors

            b) Deus respectar els majors

  c) Cal respectar els majors

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) S’ha ennuvolat, potser ploga

            b) S’ha ennuvolat, potser plourà

 c) S’ha ennuvolat, pot ser ploga

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) Amics, cal que vos en vingueu corrents

            b) Amics, cal que vos vingueu corrents

  c) Amics, caleu que vingueu corrents

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) N’hi ha que centrar-se en l’estudi

            b) Cal centrar-se en l’estudi

  c) Hi ha que centrar-se en l’estudi

 

 1. .............................. més de les set: comença a fer-se de nit.

 

            a) deuen de ser

            b) deuen ser

 c) deu ser

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) No és menester que ens ajudes

            b) No és precís que ens ajudes

 c) No és necessari que ens ajudes

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) Deus de comportar-te com un home

            b) Deus comportar-te com un home

 c) Cal comportar-se com un home

 

 1. No sé com però ells s’havia assabentat de tot: ................................... ser Pere, qui li ho havia contat

 

            a) degué

            b) deu

 c) degué de

 

 1. Quina és l’oració correcta?

 

            a) És tard: potser perda l’autobús

            b) És tard:potser perga l’autobús

 c) És tard: potser perdré l’autobús.

 

 1. Demà..............................el sol

 

            a) potser eixirà

            b) pot ser que isca

  c) a) i b) són correctes

 

 1. .................................: no t’he dit cent vegades que no t’assegues ahí?

 

            a) Anem a vore

            b) Anem a veure

  c) A veure

 

 1. Sempre que ............................ visitar-lo a sa casa, em convida a maduixes.

 

            a) vaig a

            b) anava a

  c) anara a

 

CORREGIM!

SOLUCIONARI.pdf
Documento Adobe Acrobat 176.8 KB

EN LÍNIA!

Tria del menú de l'esquerra els exercicis corresponents a la perífrasis que vulgues practicar:


http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl16/scl16.htm