***************TEORIA**************

TEORIA DE LES PERÍFRASIS VERBALS
TEORIA.pdf
Documento Adobe Acrobat 190.7 KB

Estudiarem tres tipus de perífrasis que presenten divergències de construcció respecte del castellà.

LES PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ

Per a expressar l’acció del verb com una obligació que s’ha de complir, usem:

 

 

 

Perífrasis correctes

 

 

Exemples

 

Construccions

incorrectes

 

Exemples

 

 

 

Amb valor PERSONAL

 

Haver + de + infinitiu

 

 

Hem d’actuar amb cautela.

 

 

 

 

Tenir+ que+

infinitiu

 

 

 

Tenim que actuar amb cautela

 

Caldre + que + subjuntiu

 

 

Cal que actuem amb cautela.

 

 

 

 

Amb valor IMPERSONAL

 

Haver-se de + infinitiu

 

 

S’ha d’actuar amb cautela.

 

 

 

 

Haver-hi+ que+infinitiu

 

 

 

 

 

Hi ha que actuar amb cautela

 

 

Caldre + infinitiu

 

 

 

Cal actuar amb cautela

 

 

 

Altres expressions

 

Exemples

Construccions

incorrectes

Exemples

 

és necessari,

és convenient

és menester

 

 

És necessari actuar amb cautela

 

 

Ser precís

 

És precís actuar amb cautela

 

 

 

 

 

 

Les fórmules de la probabilitat per a expressar l’obligació

 

 

Deus actuar amb cautela ( Has d’actuar amb cautela)

 

         

 

 

 

Si vols veure un vídeo explicatiu (amb exercicis comentats) , clica a l'enllaç següent:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=d5027657-dc8d-8f49-99fe-db59bd354326

 

LES PERÍFRASIS DE PROBABILITAT

La idea de probabilitat l’expressem mitjançant:

 

 

 

 

 

Exemples

 

Construccions

incorrectes

 

 

Exemples

 

 

 

 

Perífrasi

 

 

DEURE + INFINITIU

(per a una probabilitat en present o en passat)

 

 

 

 

Deu ser molt tard

 

 

Degué ser tot un

 

 

 

 

 

DEURE+de+

INFINITIU

 

 

 

 

Deu de ser molt tard

 

 

 

 

 

 

Altres expressions

 

 

 

Probablement

 

 

És probable

 

 

Potser

 

 

 

 

 

 

 

Probablement siga molt tard

 

 

És probable que siga molt tard

 

Utilitzar el condicional i futur el per expressar una probabilitat.

 

 

No deuria ser molt tard (No devia ser molt tard)

 

No serà  molt tard (No deu ser molt tard)

Si vols veure un vídeo explicatiu (amb exercicis comentats) , clica a l'enllaç següent:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=56058a49-52f5-cc42-8346-032239a43d9f

LES PERÍFRASIS D'IMMINÈNCIA

La imminència s’expressa amb:

 

 

Perífrasis i expressions correctes

 

 

 

Exemples

 

 

Perífrasi incorrecta

 

 

Exemples

 

Estar a punt de + infinitiu

 

 

Està a punt d’eixir

 

 

 

Estar per + infinitiu

 

Estic per anar-me’n

 

 

 

 

Anar a + infinitiu

 

 

Quan heu entrat li anava a telefonar

 

 

anar a + infinitiu amb valor de futur (s’ha de resoldre normativament amb el futur simple)

 

 

 

Ara vaig a dir-li-ho (Ara li ho diré)

     !

 

!Per tant, perquè la perífrasis siga correcta el verb ANAR ha d’estar en PASSAT. Vés alerta, sobretot, amb expressions de l’estil de “anem a vore” que hauríem de corregir per “vegem” o “a vore”.

 

Si el verb ANAR indica moviment, no hi ha perífrasi i, doncs, no hi ha restriccions en l’ús de la construcción: Vaig a comprar al mercat (em desplace a comprar al mercat)

 

 

Si vols veure un vídeo explicatiu (amb exercicis comentats) , clica a l'enllaç següent:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=39daba67-4e53-2e46-81fc-f371488ad152