LES PERÍFRASIS VERBALS

Llig aquestes oracions i fixa’t en les construccions en negreta:

 

He de confessar que no el veig.

Devia ser el soroll del vent.

Ho anava a dir però no vaig poder.

 

Les tres representen una acció verbal que no pot ser expressada mitjançant una sola forma de verb perquè la llengua no disposa d’aquests recurs. Per expressar aquest concepte recorrem a una composició verbal de dos o més elements, dos dels quals han de tenir un caràcter verbal. Denominem a aquestes composicions verbals, perífrasis.

 

Definim les perífrasis verbals com la unió de dos verbs que formen un únic nucli verbal. Dels dos verbs que constitueixen el conjunt el primer té un caràcter auxiliar i, per tant, perd el significat originari que tenia quan funcionava com a independent, el segon funciona com a verb principal i és el portador de significat bàsic que volem expressar. Va sempre en infinitiu o gerundi.

 

 

Si vols repassar el concepte de PERÍFRASI, pots fer-ho visionant la primera part d'aquest vídeo:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=39daba67-4e53-2e46-81fc-f371488ad152