TEORIA

A l’hora de combinar dos o més pronoms febles cal que tingues present :

 

1) Quan calga utilitzar apòstrof aquest sempre anirà el més a la dreta possible.

 

Me’l porta                   me l’explica

 

2) La major part dels pronoms febles presenten formes diferents segons la posició que prenen respecte al verb (davant o darrere) i la grafia amb què comença aquest (vocal o consonant). Les formes són les següents:

 

· Reforçada (em, et, es...) davant un verb començat en consonant: el mira.

 

· Plenes (me, te, se...) darrere un verb acabat en consonant o diftong decreixent: va trobar-te, ajudeu-me.

 

· Elidida (m’, t’, s’...) davant un verb començat en vocal o h: m’escriu, s’ha alçat.

 

·   Reduïda (‘l, ‘n, ‘m...) darrere un verb acabat en vocal: mira’l.

 

! Els pronoms em, et, es, en combinació amb altres pronoms, adopten les formes plenes (me, te, se): em deixa però me la deixa, et compra però te la compra, es posa però se’n posa.

 

! Els pronoms el, els, en, darrere d’un verb acabat en consonant o diftong, adopten les formes -lo, -los, -ne (va tenir-lo, agafau-ne); en canvi, si van darrere un altre pronom, adopten les formes -el, -els, -en: mireu-vos-el, repartiu-los-en.    

 

 

3) Si tens algun dubte en una combinació de febles de quin n’és l’ordre correcte, recorda aquest quadre:

 

3a persona

2a  persona

1a persona

3a  persona

     Adverbials
  Reflexiu

 

te

us/vos

 

 

me

ens

CI
CD

 

 

 

se

 

 

li

els

 

el, la, els

les, ho, en

en

 

hi

               

 

4) En una combinació binària de pronoms febles, aquests van, o tots davant o tots darrere del verb.

 

5) No totes les combinacions de pronoms són possibles. Per exemple, no podem combinar:

 

 

en + en    

 

Ha dut pernil del poble       → N’ha dut pernil (del poble)

                     (CD:en) (CC:en)           → N’ha dut del poble (pernil)

 

 

hi + hi  

 

Anirem a Mallorca amb avió → Hi anirem a Mallorca (amb avió)

           (CC:hi)     (CC:hi)   → Hi anirem amb avió (a Mallorca)

 

 

en + ho           

 

Treu això de l’armari           → Treu-ne això (de l’armari)

    (CD:ho) (CC:en)             → Treu-ho de l’armari (això)

 

 

ho + hi           

 

Duc això al magatzem         → Ho duc al magatzem (això)

  (CD:ho)   (CC:hi)             → Hi duc això (al magatzem)

 

TEORIA
TEORIA.pdf
Documento Adobe Acrobat 175.1 KB

En línia!

Si vols visionar un vídeo explicatiu sobre la combinació dels febles, vés a l'enllaç següent:

 

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=f299f805-f42d-0048-9a86-f09774b68438