PRACTIQUEM?

EXERCICIS DE SUBSTITUCIONS DELS COMPLEMENTS DEL VERB PER PRONOMS FEBLES
PRÀCTICA.pdf
Documento Adobe Acrobat 443.9 KB

******************CD*****************

***************Persona***************

Substitueix aquests CDpersona pel pronom feble de 1a persona corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

No vol ni veure a mi.             

No vol ni veure  a nosaltres.

Acompanya a mi a comprar. 

Acompanya a nosaltres a comprar.

Ajudeu a mi a fer el treball.  

Ajudeu  a nosaltres a fer el treball

Sempre avisa a mi de tot!   

Sempre avisa a nosaltres de tot

El teu cosí portarà a mi a casa.

El teu cosí portarà a nosaltres a casa.

Substitueix aquests CDpersona pel pronom feble de 2a persona corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

- No vol ni veure a tu.  

- No vol ni veure  a vosaltres.

- Presenta a tu  abans de començar a parlar!  

- Presenteu a vosaltres  abans de començar a parlar!     

- Vas vestir a tu molt elegant.     

- Vau vestir a vosaltres molt elegants.

- Sempre avisa a tu de tot.              

- Sempre avisa a vosaltres de tot.

- El teu cosí portarà a tu a casa.     

- El teu cosí portarà a vosaltres a casa.

Substitueix aquests CDpersona pel pronom feble de 3a persona corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

- No vol ni veure Joan.   

- No vol ni veure  Joan ni  Pau.

- Presenta Maria  als vostres pares. 

- Presenteu  els vostres amics  als vostres pares.

- Vas vestir el teu fill molt elegant.    

- Vau vestir els vostres fills molt elegants.

- Sempre avisa son pare de tot.          

- Sempre avisa els seus pares de tot.

- El teu cosí portarà la nòvia a casa.           

- El teu cosí portarà les seues amigues a casa.

- Acompanya ta mare a comprar.                         

- Acompanya els teus pares a comprar.

- Ajudeu Andreu a fer el treball.           

- Ajudeu  els vostres companys a fer el treball.

Substitueix aquests CD pel pronom feble reflexiu corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

-   No vol ni mirar a l’espill a ell mateix.        

-  Cal presentar a un mateix abans de començar a parlar.

-       Van vestir a ells mateixos molt elegantment.

**************Objecte***************

Substitueix aquests CDobj. DEFINITS pel pronom feble corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

- No vol ni veure ta casa.                                    

- No vol ni veure  les nostres platges

- Van decorar el teatre amb teles de colors.   

- Van decorar les intal·lacions amb quadres.

- El teu cosí portarà les postres .                         

- El teu cosí portarà la música a la festa.

Substitueix aquests CDobjecte INDEFINITS pel pronom feble corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

- No vol  veure cap paper per terra.         

- L’estiu passat vaig veure algunes pel·lícules a l’autocine.

- Compra tomaques fresques per a l’ensalada.

- El metge visita molts malalts a domicili.

- El teu cosí portarà regals per a tots.

- Menja prou carn.

- Va rebre certes cartes sospitoses

Algú ha escrit de forma descurada les combinacions de febles i verb de les oracions següents. Corregeix-les:

- Ja hueu fet tot? Doncs, torneuo a fer perquè isca encara millor.

- Això, contaliu a un altre , que jo no meu crec.

- Ja liu he dit però no em fa cas i seu pren com una broma.

- No seu pot engolir, de tan gran tros que s’ha agafat!

- Teu va portar ma mare, ara no digues que no....

Substitueix aquests CDobjecte neutres pel pronom feble corresponent. En cas que el verb siga una perífrasis verbal, posa el feble davant i darrere del verb:

- No vol ni veure el que està passant.      

- No pense contar això a ningú.

- Va dir que no pensava anar a la festa.

- Porta açò a ta mare.

- Ja saps que no estic d’acord amb ella.

T’atreveixes a diferenciar entre els diferents tipus de CDpersona/objecte i a substituir-los per un pronom feble? Subratlla el CD, digues si és d’objecte o de persona( si és d’objecte digues si és DEFINIT, INDEFINIT o NEUTRE; si és de persona digues de quina), posa el pronom feble ple entre parèntesis i, finalment, combina’l amb el verb (recorda que si el verb és una perífrasis, l’has de combinar davant i darrere):

Ex: El resultat electoral indica que augmenta el vot jove.                                     CDobj Neutre (ho)

El resultat electoral ho indica.

-      Una gran quantitat de gent han abandonat ja la sala.       

-          Eixuga els tovallons al sol.                            

- Sí,vaig veure a tu a l’eixida del cine!                                              

-          Va dir que no el volia tornar a veure més.

-          Tens la mirada perduda.

-          Jordi escolta la ràdio tots els dies.

-          Agafeu això, per favor.

-          Crec que t’equivoques.

-          Has guardat les samarretes.

-          He vist el teu germà gran.

-          Compra l’entrada.

-          Núria ajuda els seus companys.

-          Joan connecta l’ordinador.

-          Vull que m’estimes.

-          Vaig plantar nou arbres.

-          La tia feia arròs caldós.

 

-          Hem visitat alguns monuments.

*****************CI******************

Subratlla i substituïx els CI de 3a persona de les oracions següents i comprovaràs com la substitució pronominal d’aquesta funció no fa diferències pel que fa al gènere:

Tria un banyador per a la teua filla.            

Tria un banyador per a les teues filles.    

Tria un banyador per al teu fill.   

Tria un banyador per als teus fills.             

He comprat caramels per al meu cosí. 

He comprat caramels per als meus cosins. 

He comprat caramels per a la meua cosina. 

 

He comprat caramels per a les meues cosines. 

**************ATRIBUT***************

Subratlla els ATRIBUTS de les oracions següents i torna a escriure l’oració substituint-los pel pronom feble corresponent:

a)La iaia està sorda.                                                  

b)Els nostres jugadors són els millors.                             

c)La festa serà una sorpresa.                                              

d)Conxa és la directora.                                                     e)      L’actriu pareix anglesa.                                       

f) Paula i Laia són les meues amigues                               

g)      Hi ha models que semblen anorèctiques.

h)      Aquestes parets pareixen de paper.

i)        El director estava preocupat.

j)        Ma mare és infermera.

k)      Les respostes eren incorrectes.

l)        El xicon ja està millor.

m)    El teu cosí és biòleg

n)      Aquelles flors semblaven de plàstic.

o)      El professor d’anglés està malalt.

p)      Aquestes ulleres són de sol.

q)      La teua decisió sembla millor.

r)       Andrea serà la delegada.

s)       La porta pareixia tancada.

t)       La platja estava deserta.

u)      L’entrada és debades.

v)      La casa semblava deshabitada.

Reemplaça els pronoms febles per un atribut:

 

a) Laura l’és                              

b) Les respostes ho són      

c) Eva i Lorena les han sigut

d) Aquells jugadors els seran

e) Omar i Anna ho pareixen   

******************CC*****************

Torna a escriure les oracions següents canviant el CC destacats en negreta pel pronom feble corresponent:

 

a)      El meu germà sempre ve tard de l’institut. 

 b) El meu germà sempre ve tard de l’institut. 

 c) El meu germà sempre ve tard de l’institut. 

d)       Les infermeres tornaran de la clínica d’ací a una hora.

e)      Les infermeres tornaran de la clínica d’ací a una hora.

f)      Ell ha estacionat el cotxe al garatge.

g)Els aficionat aplaudiren el gol sorollosament

h)      Els viatgers esperaven el tren a l’andana.

i)      No he dormit prou.

j)       Els contrincants ho arreglaren a les bones.

k)      Va veure Josep quan eixia del cinema.

l)      No podem viure sense aigua.

m)        La reunió tindrà lloc aquesta vesprada.

*************C. AGENT**************

Subratlla els C. AGENTS de les oracions següents i torna a escriure l’oració substituint-los pel pronom feble corresponent:

 

a)      El foc va ser sufocat pels bombers.

b)      L’alumne va ser sancionat per la direcció del centre.

c) Les festes del poble han sigut suspeses per les autoritats competents.

d)      Els salaris han sigut retallats pel govern.

 

e)      La ficció va ser superada per la realitat.

****************CRV*****************

Subratlla el CRV de les oracions següents i torna-les a escriure substituint-lo pel pronom feble corresponent:

a)      Sempre estan parlant de la crisi.

b) L’alcalde ha contribuït a l’obertura de l’expedient.

c)       Dissabte procediran a la inauguració del cine. 

d)      Penseu en els altres.       

e)    Des de menut estava acostumat a ajudar-me.    

f)       L’alcalde ha contribuït a l’obertura de l’expedient.

g)      Un grup de persones es manifestaven a favor de la pau.

h)      Dissabte procediran a la inauguració del cine.

i)        No es van adonar del seu error.

j)        Penseu en els altres.

k)      Es burlava de les seues amigues.

l)        Des de menut estava acostumat a ajudar-me.

******TOTES LES FUNCIONS******

Digues quina funció fa el complement subratllat, posa el pronom feble que el substituïx en tre parèntesis  i torna a escriure l’oració combinant-lo amb el verb (recorda que si el verb és una perífrasis el pronom l’has de col·locar davant i darrere del verb):

 

Ex:   Compra pomes, per favor!           Compra’n, per favor!

                  CDobj. Ind.

                      (EN)

1.       Andreu és l’únic xic del grup.

2.       Anna no vol contar el seu secret a ningú.

3.       Anna no vol contar el seu secret a ningú.

4.       Compra pomes, per favor!

5.       El jutge diu que no rebrà a vosaltres si no aneu vestits adequadament.

6.       El jutge diu que no rebrà a vosaltres si no aneu vestits adequadament.

7.       El meu rellotge de polsera és un regal especial.

8.       El meu veí anglés sols ve a Oliva en estiu.

9.       El meu veí anglés sols ve a Oliva en estiu.

10.   Els alumnes d’eixe col·legi han fet el viatge en un avió de baix cost.

11.   Els alumnes d’eixe col·legi han fet el viatge en un avió de baix cost.

12.   Els teus germans encomanen el sopar al bar tots els divendres.

13.   Els teus germans encomanen el sopar al bar tots els divendres.

14.   Els teus germans encomanen el sopar al bar tots els divendres.

15.   Encara falten uns pocs quilòmetres per arribar a València.

16.   Encara falten uns pocs quilòmetres per arribar a València.

17.   Envia flors a tots els xics de la classe.

18.   Envia flors a tots els xics de la classe.

19.   Envia flors a tots els xics de la classe.

20.   Es preocupa pels problemes dels altres.

21.   Es preocupa pels problemes dels altres.

22.   Estàvem passejant tranquil·lament quan va ocórrer tot.

23.   Estàvem passejant tranquil·lament quan va ocórrer tot.

24.   Estic molt cansat.

25.   Estudia  molt bé la lliçó!  

26.   Estudia  molt bé la lliçó!

27.   Explica a la teua germana perquè no vols vindre.

28.   Explica a la teua germana perquè no vols vindre.

29.   Explica als teus amics el que vols fer.

30.   Explica als teus amics el que vols fer.

31.   Jordi va ajudar a mi i a tots els que estàvem allí.

32.   Mentre va estar a Anglaterra escrivia a les seues amigues una carta setmanal.

33.   Mentre va estar a Anglaterra escrivia a les seues amigues una carta setmanal.

34.   No m’agrada ajuntar-me amb ells perquè sempre parlen de futbol.

35.   Pensava que no volies vindre i per això no  vaig avisar  a tu.

36.   Si dubtes d’ell serà millor que ni li ho preguntes.

37.   Si renuncies als teus drets, després no podràs reclamar.

38.   Tornava de l’escola quan va patir l’accident.

39.   Tornava de l’escola quan va patir l’accident.

40.   Treballa en un local molt divertit.

41.   Treballa en un local molt divertit.

42.   Va traure de la motxilla un pot de suc.

 

43.   Va traure de la motxilla un pot de suc.

Més exercicis de FUNCIÓ SINTÀCTICA + PRONOM FEBLE
Si vols continuar practicant la relació entre les funcions sintàctiques i els pronoms febles que les substituïxen, pots descarregar-te aquesta altra bateria d'exercicis.
Més exercicis de FUNCIÓ SINTÀCTICA + PRO
Documento Adobe Acrobat 162.4 KB

CORREGIM!

CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DE SUBSTITUCIONS DELS COMPLEMENTS DEL VERB PER PRONOMS FEBLES
SOLUCIONARI.pdf
Documento Adobe Acrobat 462.1 KB
Correcció de "Més exercicis de FUNCIÓ SINTÀCTICA + PRONOM FEBLE"
Correcció de Més exercicis de FUNCIÓ SI
Documento Adobe Acrobat 211.3 KB

EN LÍNIA!

Pots descarregar-te el JUGALLENGUA i jugar al NIVELL 1.

 

.....................................................................................

 

Web on podràs omplir buits amb el feble adequat:

 

http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/pronomsfebles.htm

.....................................................................................

En aquest enllaç podràs triar el complement verbal que necessites millorar:

http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/index.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

.....................................................................................

També pots fer els exercicis de l'apartat "Itineraris d'aprenentatge.Intermedi. Personals febles":

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl1/icl17/icl17.htm