TEORIA

TEORIA PRONOMS FEBLES (funció-pronom)
TEORIA.pdf
Documento Adobe Acrobat 276.8 KB

En línia!

En aquest enllaç pots visionar un vídeo explicatiu:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=87ea48d1-c5fe-b440-aecb-235bb0533b58#

******************CD*****************

És la part del PREDICAT que rep directament el resultat de l’acció expressada pel verb. El porten tots els verbs transitius (verbs que necessiten d’un CD per tal de completar el seu significat).

 

El trobarem preguntant-li al V1QUÈ (quan el CD siga un objecte) o A QUI (quan el CD siga una persona)

 

El podem trobar sota diverses formes:

 

FUNCIÓ

(FORMA)

EXEMPLES

 

 

 

 

 

 

CD

 

(SN)

 

El metge visita els seus malalts                        CDp                         (SN)

 

(Pronom feble)

 

        T’ estima molt

       CDp

   (Pronom)

 

 

(Oració Subordinada)

 

 

M’ha explicat tot el que li havia passat

  CDob.

  (Or. Sub.)

 

(S. Prep)*

 

 

T’estima, precisament a tu

CDp

 (S. Prep.)

 

Recorda que el CD de persona en valencià no sol anar introduït per la preposició A, contràriament al que fa en castellà:

 

CASTELLÀ

VALENCIÀ

He visto a tu hermana

  CDp

(Sprep)

He vist la teua germana

 CDp

(SN)

 

El CD de persona en valencià té formà de (S.Prep) únicament en dos casos:

 

 

            + Quan el CD és un pronom personal fort (jo, tu, ...). En aquest cas la preposició A és obligatòria.

 

T’he vist a tu, no ho negues

                                      CDp

                                   (S.Prep)

 

            + Davant dels pronoms TOTHOM i NINGÚ. En aquest cas la preposició A és opcional.

 

No he vist a ningú/ ningú en tot el dia

                                CDp      CDp

                             (S.Prep)     (Pronom)

 

!Si quan estàs redactant tens dubtes entre posar o no la preposició A, pots fer servir un truc ben senzill:

 

-      imagina que el candidat a CD està en singular (en cas que estiga en plural).

-          Substituïx-lo per un pronom feble.

 

Si el pronom feble és EL, LA, L’, ‘L o –LO estàs davant d’un CDp i, per tant, no durà la preposició A. Si, per contra, el pronom feble és LI o –LI estaràs davant d’un CI i sí que hauràs de posar la preposició A.

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CD

Si estem davant d’un  CDpersona  cal fixar-nos bé en aquesta. Així:

 

     

 

 

CD

 

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

1a persona

(a mi, a nosaltres)

 

 

 

EM (m’, ‘m, -me, me)

 

 

ENS (‘ns, -nos)

 

 

 

 

 

 

CD

 

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

2a persona

(a tu, a vosaltres)

 

 

 

 

ET (t’, ‘t, -te, te)

 

Davant

 

US/VOS

 

Darrere

Verb acabat en vocal

 

-US

Resta de verbs

-VOS

 

 

 

 

 

 

CD

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

 

3a persona

(a ell, a ella,

a ells, a elles)

 

 

Masc.

 

EL (l’,’l,-lo)

 

 

ELS (‘ls, -los)

 

Fem.

 

LA (l’, ‘l, -la)

 

 

LES (-les)

 

 

 

 

CD

PERSONA

SINGULAR/PLURAL

 

Reflexiu

(a un mateix)

 

 

 

ES (s’, ‘s, -se, se)

 

 

 

Si estem davant d’un  CDobjecte  o un CD de 3a persona, cal diferenciar entre:

 

·               CD DEFINIT: anomenarem així el CD que tinga FORMA d’un NOM PROPI o un NOM COMÚ acompanyat per un ARTICLE, un DEMOSTRATIU o un POSSESSIU:

 

Ex: Torna la llibreta          Ja heu llogat aquell pis          

                CDobj. Def.                       CDobj. Def.

Heu de visitar els vostres cosins

               CDobj. Def.                                                

 

En aquest cas el pronom feble amb què podem substituir el CD serà:

 

 

 

CD

 

DEFINIT

 

SINGULAR

PLURAL

 

Masc.

 

EL (l’,’l,-lo)

 

 

ELS (‘ls, -los)

 

Fem.

 

LA (l’, ‘l, -la)

 

 

LES (-les)

 

Ex:     Torna-la     Ja l’heu llogat    Heu de visitar-los

 

·               CD INDEFINIT: anomenarem així el CD que tinga FORMA d’un NOM SOL o acompanyat per un NUMERAL, un QUANTITATIU o un INDEFINIT que no es podrà substituir:

 

Ex:

 

Menja pomes        Pere ha llogat un pis   

          CD Ind.                              CD Ind.                       

Heu visitat moltes ciutatats  Heu visitat alguns malalts

                     CD Ind.                              CD Ind.                                      

 

En aquest cas el pronom feble amb què podem substutuir el CD serà:

 

 

 

 

CD

 

INDEFINIT

SINGULAR/PLURAL

 

 

EN (n’, ‘n, -ne)

 

Ex:

 

Menja’n                        Pere n’ha llogat un                 

 

N’heu visitat moltes               N’heu visitat alguns

 

·               CDobjecte NEUTRE: anomenarem així el CDobjecte que tinga FORMA d’un PRONOM NEUTRE FORT (açò, això, allò o tot) o d’una ORACIÓ SUBORDINADA.

 

Ex: Compra això /Pere ha dit que no podrà vindre                      CD Ne.                                       CDNe.                   

 

 

En aquest cas el pronom feble amb què podem substituir el CD serà:

 

 

 

 

CD

 

NEUTRE

SINGULAR/PLURAL

 

 

HO (-ho)

 

Ex: Compra-ho                  Pere ho ha dit

 

! Has de parar molta atenció per diferenciar la PRONÚNCIA i l’ESCRIPTURA d’aquest pronom ja que sol ser problemàtica. El pronom feble HO pot pronunciar-se oralment de moltes maneres depenent del verb al qual acompanya, de si va sol o combinat amb un altre pronom, ... però SEMPRE S’ESCRIU IGUAL!

 

Ex. No li ho vull contar (sona “liu”)

     Ja t’ho vaig advertir (sona “teu”)

 

 

******************CI******************

Indica el destinatari de l’acció expressada pel verb. El trobarem preguntant-li al V1A QUI? o PER A QUI?

 

Aquesta FUNCIÓ la pots trobar sota la (FORMA):

 

 

FUNCIÓ

(FORMA)

EXEMPLES

 

 

 

 

 

CI

 

(Pronom feble)

 

        Li agrada molt l’arròs al forn

       CI

   (Pronom)

 

(Oració Subordinada)

 

 

Ha explicat el seu problema a qui el volia escoltar

  CI (Or. Sub.)

 

(S. Prep)

 

 

Va telefonar a tots els seus amics

                   CI (S. Prep)

 

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CI

Un CI sempre representa una persona. Per tal de fer correctament la substitució pronominal d’un CI   cal fixar-se en la persona gramatical que representa. Així:

 

·               La 1a persona, la 2a persona i el reflexiu coincideixen amb els pronoms de CDpersona.

 

 

 

 

CI

 

 

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

1a persona

(a mi, a nosaltres)

 

 

 

EM (m’, ‘m, -me, me)

 

 

ENS (‘ns, -nos)

 

 

 

 

 

CI  

 

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

2a persona

(a tu, a vosaltres)

 

 

 

ET (t’, ‘t, -te, te)

 

Davant

 

US/VOS

 

Darrere

Verb acabat en vocal

-US

Resta de verbs

-VOS

 

 

 

 

CI

PERSONA

SINGULAR/PLURAL

Reflexiu

(a un mateix)

 

ES (s’, ‘s, -se, se)

 

·               En la 3a persona, en canvi, cal fixar-se molt bé en el nombre:

 

 

 

 

 

CI

 

 

PERSONA

SINGULAR

PLURAL

 

3a persona

(a ell,

a ella,

e ells,

e elles)

 

 

 

 

LI (-li)

 

 

 

ELS (‘ls-los)

 

!Recorda que el plural de Li és ELS, mai “LIS”.

**************ATRIBUT**************

És el complement que acompanya els verbs copulatius (ser, estar, paréixer i semblar) i expressa una qualitat del SUBJECTE. El trobarem preguntant-li QUI?, QUÈ? o COM? al V1 copulatiu.

! Vés amb compte de no confondre’l ni amb un CD ni amb un CCManera ja que respon  les mateixes preguntes però fent-li-les a un verb copulatiu.

! Recorda que si els complements que acompanyen un verb copulatiu no expressen una qualitat del SUBJECTE, no són atributs sinó CC. (ja hem vist els exemples quan hem repassat els tipus de PREDICAT).

 

 

ATRIBUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FORMA)

 

EXEMPLES

 

              

 

(Sprep)

 

Raül és de Xixona

             Atr.(Sprep)

 

 

(Oració

Subordinada

Substantiva)

 

Em sembla  que Joana té son

           Atr

                  (or. Sub. Subs.)

 

 

 

(Pronom feble)

 

Isa és feliç, i jo també ho sóc

                                Atr

                                                                   ( pronom feble)

 

 

 

(S.Adj)

 

Maria està contenta

                   Atr.(S.Adj)

 

 

(SN)

 

Andreu és el meu metge

               Atr. (SN)

 

 

(S.Adv)

 

Josep està estupendament

              Atr.(S.Adv.)

 

 

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL ATRIBUT

A efectes de substitució pronominal, considerarem definits els ATRIBUTS que complisquen les mateixes condicions que un CD definit.

 

 Amèlia és la tutora de 4t A                Amèlia l’és

                       Atr. def.

 

La resta d’ATRIBUTS, independentment de la seua forma, els substituirem pel feble HO:

 

Amèlia està molt feliç                      Amèlia ho està

                      Atr.

 

 

FUNCIÓ

TIPUS

SINGULAR

PLURAL

 

Atribut

 

DEFINIT

Masc.

El (l’, ‘l, -lo)

Els (‘ls, -los)

Fem.

La (l’, -la)

Els (‘ls, -los)

LA RESTA

Ho (-ho)

 

 

******************CRV*****************

Hi ha verbs que necessiten d’un complement introduït per una preposició per tal de completar el seu significat( parlar de, preocupar-se de/per, dedicar-se a, encarregar-se de, acostumar-se a,...). Aquest tipus de complement rep el nom de CRV o Suplement.

 

El CRV el trobarem preguntant-li al V1  prep. regida+ QUÈ/QUI? (de què parlen?, a què no s’acostumarà mai?, ...

 

El CRV pot presentar-se sota la (FORMA) de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FORMA)

 

EXEMPLES

 

              

 

(S.prep)

 

Confie en la seua bona voluntat

            CRV(Sprep)

 

(Oració

Subordinada

Substantiva)

 

 

No s’atrevix a dir-me la veritat

                        CRV (or. Sub. Subs.)

 

 

(Pronom feble)

 

 

 

No s’hi atrevix

    CRV(pr. feble.)

 

****************C. Agent*************

El trobarem preguntant-li PER QUI? a un verb en veu passiva

 

 

 

 

 

 

 

C. Agent

      

 

 

 

(FORMA)

 

EXEMPLES

 

              

 

(S.prep)

 

Va ser convençut pels seus companys

     C.Ag(Sprep)

 

 

(Oració subordinada

substantiva)

 

 

 

La història serà contada

per qui l’ha protagonitzada

   C.Ag (Or. sub. substantiva)

 

  (Pronom          feble)

 

                          

La història hi serà contada

          C.Ag(Pr. feble)

*****************CC*****************

Indica les diverses circumstàncies en què té lloc l’acció del verb. Per trobar-los en una oració, fixa’t en el quadre següent:

 

 

CC

 

 

 

(FORMA)

 

 

EXEMPLES

 

 

El trobarem preguntant-li al V1...

 

Tipus

 

QUAN?

 

CC de   

Temps

(Sprep)

 

Vine amb mi

          CC Comp(Sprep)

 

QUANT?

 

CC de 

Quantitat

(SN)

 

Aquesta vesprada aniré

CCTemps(SN)

 

 

ON?

 

 

CC de

Lloc

(Oració

Subordinada

Adverbial)

Vés  per on t’he dit

              CCLloc (or. Sub. Adv.)

 

 

(S.Adv.)

Ens veurem demà

                    CCTemps(S.Adv)

 

COM?

 

CC de

Manera

 

PER QUÈ

 

CC de

Finalitat

(Locució adverbial)

M’ho ha contat fil per randa

        CCManera(Loc. Adv.)

 

AMB QUÈ?    

CC

d’Instrument

 

(Pronom feble)

 

 

Hi anirem demà

         CCLloc

                     ( pronom feble)

 

AMB QUI?     

CC de

Companyia

 

(S. Adj.)

 

Em vaig quedar molt sorprés

            CCManera(S. Adj)

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CRV, C. AGENT i CC

FUNCIÓ

TIPUS

SINGULAR

PLURAL

 

 

CC

Introduïts per DE

En (n’, ‘n , -ne)

Introduïts per preposició diferent de DE

Sense preposició

CCManera

 

 

Hi (-hi)

 

 

CRV

 

C.Ag

 

 

 

Introduïts per DE

 

 

En (n’, ‘n , -ne)

 

Introduïts per preposició diferent de DE

 

 

 

Hi (-hi)

 

Ve de Mallorca                                  En ve

       CCLloc

Va a Mallorca                                    Hi va

       CCLloc

Mira de reüll                                      Hi mira

     CCManera

S’ha acostumat a alçar-se matí           S’hi ha acostumat

                          Suplement

El foc fou apagat pels bombers         El foc hi fou apagat

 

                          C. Agent