QÜESTIONS PRÈVIES

1)Quan els pronoms febles van davant del verb no porten mai guionet, simplement, si cal, s’apostrofen (recorda que als febles EL/LA cal aplicar-los les mateixes regles d’apostrofació que a l’article).

 

la  recull                      l’acull              la utilitza                     l’usa

 

2) Quan van darrere del verb sempre porten guionet entre ells i entre ells i el verb,  a no ser que es puguen apostrofar.

 

Porta-li-la                    porta’ls-la

 

3) Els pronoms febles van obligatòriament darrere  del verb quan aquest és o conté:

 

-          un imperatiu: vés-te’n     

 

-          un infinitiu: el va convidar a anar-se’n

 

-          un gerundi: el vaig pillar anant-se’n.

 

4) Els pronoms febles van obligatòriament davantdel verb en la resta de formes verbals:

 

ens el porta, se n’hi va,...

 

5) En cas que la forma verbal siga una perífrasis, els pronoms poden anar indistintament davant o darrere d’ella però sempre junts:

 

el vaig veure/vaig veure’l

 

 

 

QÜESTIONS PRÈVIES
Qüestions prèvies.pdf
Documento Adobe Acrobat 63.5 KB