**************TEORIA***************

LES CONSONANTS PALATALS SORDES

***********EL SO FRICATIU /tʃ/**********

 

Grafia

Posició

Exemples

 

 

 

X

 

A principi de paraula

 

xoc, xarrar, xic, Xema, xufa

 

 

Entre consonant i vocal

 

anxova, enganxina, marxa, Conxeta

 

A final i després de consonant (en algun topònim)

Elx, Barx

 

 

 

TX

A principi en unes poques paraules d’origen forani

txapela, Txèquia

 

Entre vocals

 

cotxe, motxo, fitxa

A final si les paraules de la mateixa família s’escriuen amb –TX-

despatx ( despatxar), cartutx (cartutxera)

 

IG

 

A final de paraula si els derivats s’escriuen amb J/G o TJ/TG

roig (roja), mareig (marejar)

************EL SO AFRICAT /ʃ/**********

Sona com...

Grafia

Posició

Exemples

 

 

 

 

Xàtiva

 

 

 

X

 

A principi de paraula en noms propis i cultismes

 

Xàtiva, Xúquer, xeringa, xilòfon

 

 

 

IX

 

En interior de mot

 

Bruixa, cuixa

 

A final de paraula

Fluix, moix

EL SO BIFONEMÀTIC DE LA X (/KS/ i /GZ/)

La lletra X també pot representar un so doble que, encara que no és cap so palatal, cal tenir en compte. Així pot representar:

 

Sona com...

Grafia

Posició

Exemples

 

 

 

 

taXi /ks/

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Entre vocals

 

pròxim, reflexió, annexió

 

 

Entre vocal i consonant

 

explicar, excursió, exportar

 

 

A final  de mot

índex, fix, complex

 

 

 

eXamen /gz/

 

 

X

 

 

Ex- (quan no es prefix)

+ vocal o H

examen, exili, exacte, exemple

 

!Col·loquialment hi ha algunes paraules que se solen pronunciar amb S: exclamar, excursió, excusar, experiència,... Has d’anar alerta a pronunciar bé el so /ks/ en aquests casos.

 

!Alerta a paraules com exalcalde on EX- actua com a prefix i, per tant, la paraula sona /ks/.

 

! Col·loquialment algunes paraules solen pronunciar aquesta X com si fóra una J: executar, exercici, exèrcit, exemple,...

 

 

Aquests sons bifonemàtics  poden presentar-te problemes d’escriptura per contagi amb les grafies i sons castellans. Així cal recordar que:

 

-   Comencen per ES- i no per EX-: estrany, estendre, estranger, espolsar, esporgar, esplanada, esprémer, esplaiar, espoliar...

 

-   Mots com annex, complex, reflex, fix, sufix, ortodox, ... acaben en X i no en E, de manera que no has d’escriure fixe o reflexe.

 

 

TEORIA
Teoria.pdf
Documento Adobe Acrobat 107.4 KB