LES LLETRES J i G i ELS DÍGRAFS TJ i TG

***************TEORIA**************

El so de la J valenciana (/dʒ/) és semblant al de la J anglesa (James), la G italiana (gioco) o la LL del dialecte argentí (millones). Revisem quines són les seues regles:

 

 

EXCEPCIONS

J

 

Davant A, O ,U: jaqueta, joguet, jugar,...

 

 

 

G

 

 

 

 

Davant E,I: gegant, àgil,...

 

-          Noms d’origen  bíblic: , Jeremies, Jeroni, Jerusalem, Jesús,...

-          Llatinismes i anglicismes: majestat, jerarquia, jeroglífic, jersei, jet,...

-          En els grups –ECC- i –ECT-: subjecte, injecció,...

-          Formes del verb jaure i ajaure (o jeure)

 

TJ

 

Entre vocals davant A, O, U: platja, enutjós,...

 

 

TG

 

Entre vocals davant E, I: metge, viatgí,..

 

 

 

! La principal dificultat d’aquest so rau en el fet que en posició intervocàlica poden aparéixer tant la grafia simple (J/G) com el dígraf (TJ/TG). No hi ha cap regla per saber quan s’escriu una o l’altra així que la millor manera de no cometre errades és memoritzar visualment les paraules més usuals. Pot ajudar-te recordar que , en una mateixa família de paraules no poden alternar les grafies simples amb el dígraf: roja – rojos i mai rotjos.

 

 

Ací tens un llistat on apareixen les més importants per poder consultar en cas de dubte:

 

S’escriuen amb –TJ-

 

Els verbs: allotjar, assetjar, avantatjar, desembalatjar, desitjar, encoratjar, enutjar, espitjar, estotjar, homenatjar, hostatjar, jutjar, petjar, pitjar, rebutjar, trepitjar, ultratjar, viatjar,...

 

Els mots: calitja, corretja, llebetjol, lletja, llotja, mitja, mitjà, natja, oratjol, petja, pitjor, platja, politja, sutja,...

 

 

S’escriuen amb -TG-

 

Els mots acabats amb el sufix –ATGE: abordatge, adobatge, aliatge, ancoratge, arbitratge, aterratge, avantatge, bagatge, boscatge, camuflatge, carruatge, companatge, coratge, curmetratge, doblatge, dragatge, embalatge, embenatge, engranatge, esclavatge, espionatge, etiquetatge, fixatge, formatge, garatge, imatge, llargmetratge, muntatge, paisatge, salvatge, viatge,...

 

Els mots acabats amb la terminació –ETGE: fetge, heretge, metge i setge.

 

Altres mots com ara: ferotge, jutge, rellotge,...

 

 

 

TEORIA
Teoria [dʒ].pdf
Documento Adobe Acrobat 125.7 KB