Practiquem?

L'APÒSTROF

Escriu  la forma de l’article MASCULÍ corresponent als espais en blanc:

 

........ espinac  ....... helicòpter......ós     ...... abric   .....fred

 

........ unglot   ........ enemic  ...... oest  .....arròs ...... advocat

 

........ est      ........ 11     ...... hospital ......oncle   ...... abril

 

........ tap     ........ hort   ...... univers ......institut   ...... ull

 

........ costum  ........ últim   ...... estel .......urbà     ...... orgull

 

........ ajuntament   ...... lampista ......març  ...ajudant ....... oli

 

........ director  ..... ús  ...... agost ...... impermeable ....... ocell

I ara escriu la forma corresponent de l’article davant dels noms següents:

 

...... intel·ligència  ....... ull   ..... ídol   ...anormalitat     ...... ús

 

......... essa    ......... ira  ...... Isabel  ...... interès     ...... illa

 

......... iaia  ......... ungla...... higiene  ...... unió    ...... humitat

 

......... hivern ....... injecció ..... idea ..... instància ..... ostatge

 

......... urna ......... hisenda  ...... Irene ......italiana  ...... única

 

...... instal·lació  .... història ..... asimetria  ...infermera .... erra

 

... humiliació   .. historiador ... una i...altra          ... humorista             

 

.... humanista ... humanisme .... hall   .... hàmster ....humanitat

 

Torna a escriure els grups següents en singular:

 

les ungles ........................     els ianquis.............................

 

les importàncies .................    els hospitals..........................

 

les úlceres .......................     les innovacions......................

 

els humoristes .................     les intencions ........................

 

els iugoslaus .....................    les universitats ....................

 

les economies ...................   les esperances .....................

 

les ideologies ..................... les immoralitats .......................

 

les hienes ........................  els iogurts ..............................

 

les intrigues ...................    les emes ................................

 

 

les hipoteques ................     els insults ............................

Escriu el , la o l’ davant dels mots següents:

 

 

 

exemple

 

eme

 

una de la nit

 

entrepà

 

instrument

 

indústria

 

ira

 

ull

 

hàmster*

 

humitat

 

impertinència

 

iogurt

 

OTAN

 

11

 

hiat

 

anormalitat

 

investigació

 

hiena

 

enveja

 

història

 

invent

 

any

 

aixeta

 

higiene

 

unitat

 

aire

 

cassola

 

Imma

 

Haia

 

humor

 

agulla

 

ibèrica

 

abric

 

opinió

 

idealisme

 

idea

 

agost

 

Isabel

 

íntima

 

il·luminat

 

amistat

 

ou

 

ungla

 

humanitat

 

imatge

 

hulla

 

unça

 

ilíada

 

uniforme

 

ianqui

 

urna

 

ullada

 

ostra

 

última

 

italiana

 

hospitalització

 

úlcera

 

iglú

 

Irene

 

huitanta

Escriu en singular els SN següents:

 

 

les advocades

 

els indis

 

les infermeres

 

els himnes

 

les interferències

 

les esses

 

les ales

 

les herbes

 

les iardes

 

les orelles

 

les illes

 

els óssos

 

les universitàries

 

els anglesos

 

les il·lusions

 

les americanes

 

els ungüents

 

les aigües

 

les imatges

 

els anells

 

les urgències

 

les habitacions

 

les indignades

 

els uniformes

 

les emes

 

els ous

 

els ordinadors

 

els interessos

 

els homes

 

les oques

 

les històries

 

les ires

 

els iogurts

 

els 11

 

els acusats

 

els inicis

 

els assassins

 

els arbres

 

els halls

 

els advocats

 

els humoristes

 

les anormalitats

 

els aprenents

 

les alienacions

 

les índies

 

els aragonesos

 

Escriu els antònims d’aquests mots:

 

 

la modèstia

 

la legalitat

 

la correcció

 

la potència

 

la simetria

 

la normalitat

 

la moralitat

 

la capacitat

 

la perfecció

 

la credulitat

 

la puresa

 

l’adaptació

 

la maduresa

 

la reverència

 

la constància

 

la comprensió

 

l’existència

 

la paciència

 

la dignitat

 

l’honestedat

 

la reflexió

 

la mortalitat

 

 

 

Completa amb d o d’:

 

 

sopa …… all

davant …. ema

pel·lícula …. intriga

horari …autobusos

aigua …. Aitana

partit … hoquei

sala … espera

pa … oli

pot … iogurt

festes … Alacant

misteri … Elx

professor …. institut

anell … or

orxata …. Alboraia

oli …. oliva

carrer … Alcoi

plaça …Ondara

mestre …. obres

ampolla …. iode

regla … ortografia

somriure …. hiena

llibre …. aritmètica

barri …. Harlem

meló ….Alger

Escriu l’article , la preposició DE i l’article o la contracció, apostrofrats o no, segons corresponga:

 

a)      Hi ha una plaça vacant ............speaker per a l’estadi del Vila-real; penses presentar-t’hi?

b)      S’ha botat un senyal .......... stop i ha tingut un accident.

c)      I tu com t’impliques en una brega .................skinheads? Amb un braç trencat, oblida’t ......... handbol durant dos mesos!

d)     M’agrada molt .................sky-line de Benidorm: sembla una ciutat futurista.

e)      La policia relacionava el director .................snuff movies amb els crims investigats.

 

f)       Han detingut ....................hooligan que va agredir el seguidor valencianista.

L'APÒSTROF i LES SIGLES

Posa’ls a aquestes sigles l’article que els corresponga:

 

____ ONCE     ____IVA     ____IRPF    ____ONG       ___IVA

 

____ OVNI     ____ETA     ____SIDA   ____ONU       ___IVI

 

____UEFA     ____ESO     ____FM       ____EMT    ____UNESCO

 

____ FIFA      ____ONG   ____LSD      ____UGT       ____AVL

 

____UEE        ___EEUU    ____ACB      ___BBC         ____OTAN

 

 

Escriu la sigla corresponent als noms que hi ha entre parèntesis i posa-hi davant l’article , DE+article o la contracció, apostrofrats o no, segons corresponga:

 

a) No se suposava que l’increment salarial enguany seria igual a l’increment ________________ (Índex de Preus al Consum).

 

b) Els jugadors que reuneixen més punts en ________________(Assossiació de Tenistes Professionals) guanyen el dret de disputar esdeveniments especials al final de la temporada.

 

c) Enguany ja em toca passar la revisió ______________(Inspecció Tècnica de Vehicles) del cotxe.

 

d) No es perd cap partit ___________________(Nacional Basketball Association) en directe, encara que siga de matinada.

 

e) ______________________(Fons Monetari Internacional) reclama a ______________(Unió Europea) que assumisca la responsabilitat en la crisi econòmica.

 

f) Si ens vols seguir cada dia, emetem pel 93.2 ______________(Freqüència Modulada).

 

 

g) L’aplicació del cànon digital ha generat controvèrsies amb ________________(Societat General d’Autors i Editors).

LES CONTRACCIONS

Completa amb els articles i les preposicions, fent o no contracció, que calga:

 

a)      Vés ……. diners ….. banc.

b)      No li dónes tabac ….. iaio.

c)      El preu …. petroli està …… núvols.

d)     Regalem la roba usada …… necessitats.

e)      Les claus …….. pis estan rovellades.

f)       …….. estiu, tot el món viu.

g)      Pugeu …… segon pis?

h)      Dormirem …… hotel ……. port.

i)        Comenta les notícies ……. diari …… amics.

j)        No vages …… mig …… carrer.

k)      Anirem …… institut …….. orla.

 

l)        Els anuncis  …… diaris són poc cridaners.

 Tradueix al valencià :

 

Por los bares_________________________

 

Estar a la sombra _________________________

 

Las obligaciones del encargado_______________________

 

Desde abril _________________________

 

Por el hijo __________________________

 

 

 Completa les frases següents, omplint els buits amb AL/ A LA/ A L’, segons calga:

 

-          He telefonat ................ Enric.

-          Vivia ................... dia.

-          Hem promés ................... avi que demà anirem ................. escola.

-          En arribar, ja ho vaig veure penjat .................... porta.

-          Ha nascut .................. una en punt.

-          Vols venir a nadar ................. piscina?

-          Ho vaig vendre ............... encarregat.

-          Pregunta-ho .................. Isabel.

-          Se m’ha ficat una brossa .................... ull.

 

Fes el mateix, però ara hi escriuràs DEL/ DE LA/ DE L’:

 

-          No hi entrava la llum ................ sol.

-          Han votat el candidat ................. esquerra.

-          Ens hem reunit a casa ................... Andreu.

-  El psicòleg va estudiar les reaccions .................... italiana.

-          Han marxat ....................... urbanització.

-          Ara arriba el secretari ................. institut.

-          Sembla que vingues .................. hort.

-   Després .......................... accident va començar a trobar-se malament.

-          On has deixat el tap ................ ampolla?

 

 

Escriu, segons convinga, CAL/ CA LA/ CA L’ :

 

Ens trobarem a ... Andreu. Vull arribar-me fins ...... Elisabet.

      

                     .... Esperança.                      ..... Agustí.

                     

                    ...... encarregat.               ..... especialista.

 

                   ...... Àngel.                          ....... ebenista.

                   

                    .... iaia.                              ..... Immaculada.

 I ara escriuràs PEL/PER LA/ PER L’ , segons convinga en les frases següents:

 

-       Et vaig veure passejant ............... esplanada de davant de casa.

-          L’hem conegut ................. esquena.

-          Ella es va casar ................. civil; però el seu germà ho va fer .............. església.

-          Les estrelles brillen ............... univers.

-          Et canvie aquest .................. altre.

-          Es preocupen .................... instal·lació elèctrica.

-          L’han buscat ............... illa i no el troben.

-           Conduïa ............... autopista.

-          Va arribar ............... esquerra del bosc.

 

-          Ho va trencar ................. mig.

Completa les oracions següents amb la combinació d’un element del conjunt A i un altre del B (fes les contraccions que calga):

 

A: a, de, per, que.

 

B: el, la, els, les.

 

-          El Lluís s’ha fet mal ................ ungla.

-          Us duia això de part ................... Isabel.

-          Voleu venir a passejar ............... illa?

-          L’Anna diu que ara baixa i ................ esperes.

-          Hem fet un regal ................. àvia.

-          Si canvies les quatre rodes ................ cotxe, et faran rebaixa.

-          Han travessat ................ mateix lloc.

-          Volia un llibre de contes i m’han dit ................. compre ací.

-          Ensenya-la .................. xiquets.

-          És un ............. exercicis més difícils.

-          Quina gentada que et trobes ................. carrers.

-          Em demanaven .................. comprara tots.

-          El meu germà es vol dedicar .................. agricultura.

-          ............. abril, cada gota en val mil; i ............... maig, cada dia un raig.

 

-   És una ciutat més tranquil·la .............. hivern que no ................. estiu.

Posa la forma de l’article corresponent, fent les contraccions, si cal:

 

- Vaig .......... camp.                - Vaig ................ hort.

 

- Duc un regal per ...... nen.      - Duc un regal per ....... infant.

 

- Anem cap ........ restaurant.    - Anem cap ............... hotel.

 

- Això és (de) .......... pare.       - Això és per ............. oncle.

 

- Venim junts (de)........ cinema. - Venim junts ........... estadi.

 

- Abans ........... temps.            - Abans ............... estiu.

 

- Dóna-li-ho ............ Jordi.       - Dóna’ls-ho ............... pares.

 

- És el llibre ............ Irene.       - És el llibre .............. Antoni

 

- Van ............ núvols.              - Van ............... espai.

Escriu DE o D’, segons calga, als espais en blanc:

 

-  Abans ......... ahir. Vint-i-set .......... abril. Acordió ........... cec.

-         Canvi .......... adreça. Agulla ........... cap. Rata .......... biblioteca.

-          Ampolla .......... alcohol. Importat ........... Alemanya.

-          Cost ........... instal·lació.

-          Avís ............ recepció. Caixa .......... agulles.

-          Formatge ............ ovella. Dotze .............. octubre.

-       Cap ............ any. Bitllet ............. avió. Pintat ............ nou.

-          Collita ............ ordi. Trampa ........... elefant.

 

-   Anar .......... excursió. Amanida .......... escarola i ........... herbes fines.

L'ELISIÓ VOCÀLICA

Corregeix les errades que hi ha al text:

 

 

La crisi economica s’ha instal·lat per tot el mon, des de l’EUA fins a l’UE passant per Sud-America, per les grans economies emergents i pels països en la OPEP. Les solucions sociopolitiques son insuficients davant de les dimensions de la catastrofe financera: el ensorrament del IBEX-35 a Espanya no troba remei en les mesures impulsades pel vicepresident economic i la maxima esperança de les families europees es que l’BCE abaixe el preu del euribor.

EXERCICIS DE L'APÒSTROF, LES CONTRACCIONS I L'ELISIÓ VOCÀLICA
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 223.5 KB

Corregim!

SOLUCIONARI DELS EXERCICIS DE L'APÒSTROF, LES CONTRACCIONS I L'ELISIÓ VOCÀLICA
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 230.1 KB

Exercicis en línia!