L'ACCENT DIACRÍTIC

Teoria

Hi ha paraules accentuades que no compleixen les regles d’accentuació. Es tracta de paraules que tenen un accent per a diferenciar-les d’altres paraules amb les quals es podrien confondre. Aquest tipus d’accent es diu diacrític, i eltrobem sobretot en mots monosíl·labs, però no únicament. L’accent es manté en plural si la possible confusió continua existint.

 

!No trasllades al valencià els accents diacrítics del castellà ni viceversa. Recorda que, per poder utilitzar un accent diacrític, han d’haver, com a mínim, dues paraules homònimes per diferenciar.

 

CASTELLÀ

VALENCIÀ

Mi casa

Ma casa

Me lo dijo a mí

M’ho va dir a mi

Se viste solo

Es vist sol

Es muy listo

És molt llest

!Tampoc no t’has d’inventar accents diacrítics innecessaris.

 

Vull una barra de pà* / Té un tò* de veu molt agut

 

* No tenen cap parella homònima de qui diferenciar-se.

 

 

!Recorda que quan una paraula composta en conté una que porta accent diacrític, aquest l’hem de conservar: adéu, rodamón, subsòl, contrapèl,...

Llistat d'accents diacrítics

Teoria de l'accent diacrític
Teoria de l'accent diacrític.pdf
Documento Adobe Acrobat 142.7 KB

Practiquem?

Exercicis per practicar
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 118.0 KB

Completa les següents oracions amb la paraula adequada:

 

-          El café quan _________(mes-més) bo està _______ (es-és) recent molt.

 

-          Fa un ______( sol-sòl) que bada les pedres!

 

-          No _______(te-té) un ________(pel-pèl) de bova!

 

-          ______(us-ús) el deixe a la _____(ma-mà) _____(si-sí) en ________feu un bon _____(us-ús).

 

-          No ______ (sé-se) ________(sí-si) _______(és-es) _______(pèl-pel) _______(bé-be) de Pere,tot el que s’està fent.

 

-          Joan va vindre tot ___________________(sòl-sol) a la festa.

 

-          M’agrada el iogurt ___________(què-que) fa _______________(són-son) pare.

 

-          ______________( Què-Que) major t’has fet!

 

-          Jo soc d’Oliva, ell _______(és-es) de València i ells __________(són-son)  de Castelló.

 

-    Li va fer una reverència al seu ______________(déu-deu) amb la ________________(mà-ma).

 

Afegeix a les paraules en NEGRETA els accents diacrítics que falten:

 

-          No em sembla be el seu comportament.

-          No se si donar-li un colp de ma.

-          Que babau! Tots li prenen el pel!

-          El preu del sol urbanitzable està molt car.

-          Si, d’acord, hi aniré si ell em dona la raó.

-          Que dius tu ara!  Ves a saber si s’ho ha inventat!

-          El professor va fer fora de classe a Albert perquè  havia alçat la ma a un company

-          Que t’ha dit la mare? Ha dit que ho vol tot ben bo.

Posa’ls l’accent diacrític a aquelles paraules que ho necessiten:

 

El pastor porta el be a la carnisseria.

Els homes mes valents estan ací.

Ahir sabies be la lliçó.

Te tot el cos mullat.

A les deu eixirà el correu.

En alçar Deu, repicaran les campanes.

Ell em deu deu pessetes.

Que volies tu? Una barra de pa?

Per ací es diu que Joan es un lladre.

No digueu si ni no fins saber la veritat.

Al mes de juliol sol fer molta calor.

Aquest jove no te pel a la barba.

Vos pus oferir un te amb gesmil que Carles te amagat perquè es d’us particular.

Volem saber que has fet amb els diners que t’hem deixat.

 

Posa’ls l’accent gràfic o diacrític a aquelles paraules que ho necessiten:

 

El lleo es una bestia carnivora.

El telefon obri una nova via en la comunicacio humana.

La tecnica no te sempre la solucio adequada als problemes.

El masculi, el femeni i el neutre son els tres generes fonamentals de la gramatica.

Cantavem una canço melodica.

La forma perifrastica es d’us molt corrent en valencia.

Ni aixo ni allo pot ser acceptat com una solucio valida al problema.

Una formula es una condensacio d’una llei cientifica.

El metode que seguiras haura de ser rapid i concis.

Les maximes filosofiques no sempre tenen coherencia.

Eixe gat te els pels llargs.

El lleo i l’hipopotam del zoologic no tenen paciencia ni prudencia.

La historia d’aquest satel·lit es molt interessant.

L’estatua de la llibertat te una torxa a la ma.

La perdua de la memoria afecta mes els homes que les dones.

Varen deixar el cadaver del farmaceutic damunt la marfega.

 

 

Ompli els buits amb la paraula que corresponga:

 

(pèl/pel)      - ............. que sembla, no té un ................ d’ingenu.

(què/que)    - No recorde ............ m’has dit ............ he de portar.

(sé/se)        - Encara no .......... si ............ sentirà bé la nova ràdio.

 

Completa els espais en blanc amb un dels dos mots que et donem:

 

ÉS/ES

............. Pere qui s’acosta//..........farà tal com jo dic i prou!

 

MÉS/MES

Aquest ..... farem vacances//El .......... greu és que no diu res.

 

SÒL/SOL

Diu que han trobat aigua a deu metres sota el .....//Fa un dia de ........

 

TÉ/TE

Els anglesos prenen el ........... a les cinc// Qui ............ aigua fresca?

 

ÚS/US

No faces........... d’aquesta informació// No ............. farà mal?

 

 

 

Encercla la paraula adequada de dins dels parèntesis perquè la frase tinga sentit:

 

-          Aquella xica que (és/es) tan esportista (és/es) posa el xandall de bon matí.

 

-          Vos trobeu (bé/be) en aquesta casa?

 

-          (Sí/si) vinc, portaré un pastís de xocolate.

 

-          Només (són/son) les huit de la vesprada i ja caic de (són/son).

 

-          És (mà/ma) mare la que es mira la (mà/ma).

 

-          Té el cabell blanc i el (pèl/pel) de la barba negre.

 

-          La Maria és (més/mes) alta que Carles.

 

-          Aquesta no (és/es) Carme.

 

-          Vés (pèl/pel)  camí (més/mes) curt.

 

-          Cal fer un bon (ús/us) dels ordinadors.

 

-          No m’agrada gens el (té/te) així que (té/te)  l’emportes ara mateix.

 

-          (Què/que) vols fer aquesta nit?

 

-          No (sé/se) on viu Joan?

 

    Posa accent a les paraules de les frases següents que en necessiten.


a) Redeu! Quin mes dius que em pagaren 300 € de mes? I els he de tornar el dia deu!
b) Si, ja se que sona estrany, pero m’agrada sopar sol als restaurants.
c) Que no m’escoltes? Et dic que que penses fer!  
d) Operacio «Mans brutes» ha conclos que hi va haver us de sol rustic com a urbanitzable.
e) Dis-li que, si no arriba prompte, començara a creixer la sospita.

 

    Posa accent a les paraules de les frases següents que en necessiten:


a) No enten l’exces d’experimentacio gastronomica de les noves tendencies culinaries.
b) Com sabereu que jo no havia anat al certamen si no hi havieu assistit?
c) I preten que aprenga tots els fenomens en aquest periode de temps!
d) La propietaria de la cafeteria del canto em va reconeixer quan coincidirem.
e) L’amnesia consisteix en la perdua total o parcial de la memoria.
f) Sempre volieu presidir les reunions quan les circumstancies eren propicies.
g) Es tan inutil que nomes te la intel·ligencia necessaria per a conduir un automobil.
h) El Genesi diu que Deu va crear l’home... pero no diu que pretenia amb aixo.
i) Ha fet un viatge ple de peripecies per mig mon, i ara ens sorpren contant-les.
j) S’ha d’anar alerta amb la polvora, perque s’encen facilment.

Emplena els buits amb la forma corresponent de les que apareixen entre parèntesis:

a) Si no coneixeu les regles de l’aparell, jo…….les explique. (us/ús)
b) …….. uns dormilecs i a les nou ja tenen una ………… que no s’aguanten. (son/són)
c) El ………..que t’han posat……………. un color molt estrany! (te/té)
d) …………..mare s’ha xafat la ……………..dreta amb la porta del cotxe. (ma/mà)

 

 e) No sé………… pretens ……………et conteste, si encara no m’ho has explicat. (que/què)

Corregim!

Solucionari
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 117.8 KB

En línia!