LES SEMICONSONANTS

Teoria

Per a realitzar la funció que en altres llengües, com el castellà o l’anglés, realitzen la Y i la W, en valencià utilitzem les vocals I/U amb valor consonàntic. Les trobarem en aquestes dues situacions:

 

- A principi de paraula, precedides o no de H, seguides d’una vocal a la qual acompanyen. Ex: io-ga, hui-te-na, io-gurt, …

 

- Entre dues vocals, acompanayant la tercera (V-VV): Ex: tra-uen, jo-ia, … A tots els efectes aquesta I/U té valor consonàntic i, com a tal, l’hem de considerar a l’hora de plantejar-nos més avant l’ús de l’accent i la dièresi.

 

En aquests casos, per tant, tampoc podríem parlar de DIFTONG ni de HIAT ja que una de les vocals actua com a consonant.

 

! Així, en valencià, quan trobem 3 vocals seguides en una mateixa paraula, podem estar davant de :

 

1.- /VVV/ TRIFTONG Ex: li-qüeu (són molt estranys a la llengua)

 

2.- V/V/V 3 VOCALS INDEPENDENTS Ex: co-ï-a (podríem parlar de dos HIATS) 3.- V/VV La segona és una SEMICOMSONANT Ex: jo-ia

 

! L’opció VV/V no és possible

Teoria de les semiconsonants
Teoria de les semiconsonants.pdf
Documento Adobe Acrobat 66.3 KB

Practiquem?

Pràctica de les semiconsonants
Pràctica de les semiconsonants.pdf
Documento Adobe Acrobat 56.1 KB

Corregim!

Solucionari de les semiconsonants
Solucionari de les semiconsonants.pdf
Documento Adobe Acrobat 57.8 KB