TEORIA

L’ús de les majúscules és un recurs gràfic per a singularitzar un mot o un grup de mots en un text que pot obeir a una doble finalitat:

FUNCIÓ DEMARCATIVA

(per la posició del mot en el text)

 

-          A principi de paràgraf.

-          Després de punt.

-          Després de signe d’interrogació o d’admiració.

-          Després de punts suspensius que tanquen una oració.

-          A l’inici d’una citació.

 

FUNCIÓ DISTINTIVA

(per a destacar el mot per alguna raó)

 

Hi ha una tendència a creure que l’ús de la lletra majúscula depèn del grau d’importància de la paraula o grup de paraules. Així els juristes escriuen d’una manera abusiva el Dret; els historiadors la Història; els biòleg la Biologia,  i així en tots els camps. Hem de reservar, però, l’ús de la majúscula per als noms propis i escriure en minúscula els noms que tenen un valor genèric. Repassem ara els contexts en què la majúscula se sol emprar erròniament:

 

 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

 

 

Els noms dels dies de la setmana, dels mesos i de les estacions de l’any s’escriuen amb minúscula (dilluns, abril, estiu,). Només s’escriuen en majúscula quan formen part de dates històriques, festivitats o noms propis:

 

         Vindrà a visitar-nos divendres                             Enguany treballaré Divendres Sant

         És octubre i encara fa calor              però            Viatjaràs pel pont del Nou d’Octubre?

         Al maig ja tindrem exàmens                               Vas a la manifestació del Primer de Maig?

 

 

DEMARCACIONS TERRITORIALS

 

 

S’escriu amb minúscula de designació genèrica i els articles i les preposicions que acompanyen el nom d’una demarcació o d’una divisió territorial (ciutat, comarca, comtat, comunitat, diòcesi, ducat, municipi, província). En els noms propis de poblacions, es considera que l’article no forma part del nom, encara que siga de presència obligatòria; per tant, l’article s’escriu s’escriu en minúscula i es poden formar contraccions. En canvi, es manté l’artcle en majúscula dels topònims no valencians ni valencianitzats (O Grove, Las Hurdes, Le Havre).

 

         Coneix bé la província de Terol                                Ha passat les vacances a Los Angeles

         Visitarem el Campello                              i              Estiueja al Campello

         Té una caseta a Callosa d’en Sarrià                        A la comarca dels Ports neva molt

 

 

PUNTS CARDINALS

 

S’escriuen amb minúscula com a part d’una zona que no constitueix un nom propi, o quan indiquen direcció (nord, sud, ponent). S’escriuen amb majúscula quan formen part de noms propis (països, subcontinents, zones geopolítiques, etc.). S’escriuen també amb minúscula els adjectius derivats: oriental, occidental, meridional, antàrtic, boreal, austral (hemisferi boreal, l’Europa oriental):

 

El sol ix per l’est                  però                    M’agrada el cinema de l’Europa de l’Est

 

 

ACCIDENTS GEOGRÀFICS

 

S’escriu amb minúscula la designació genèrica que precedeix el nom propi dels accidents geogràfics (continent, cova, delta, estret, golf, illa, mar, oceà, península, plana, riu, serra). Només s’escriuen amb majúscula inicial quan han perdut el significat original i s’han fossilitzat com a nom propi:

 

       Aniran a la font de Cabres (font)                         Visitaran el parc de la Font Roja (paratge)

 

       La vall de Guadalest és recargolada    però           Visc a la plaça Major de la Vall d’Uixó

 

 

VIES I ESPAIS URBANS

 

S’escriu amb majúscula la denominació específica dels topònims urbans (avinguda, barri, carrer, parc, passeig, plaça, rambla, raval), però s’escriuen en majúscula el genèric i els connectors que la introdueixen:

 

      Com es va a la plaça Redona                                  Viu al barri del Raval

 

      Té la seu al carrer de Sant Josep          però           Passa pel carrer del Camí Vell d’Onil

 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES I DISCIPLINES CIENTÍFIQUES

 

S’escriu amb majúscula el nom específic dels cicles educatius, titulacions, etapes educatives i assignatures. El nom de les disciplines científiques, quan es mencionen d’una manera genèrica, s’escriuen amb minúscula:

 

    Encara estudia Educació Primària                              

    És llicenciada en Biologia                       però               És la millor enciclopèdia de botànica

    Ha aprovat Dret Civil II

 

 

CÀRRECS

 

 

Els títols, els càrrecs i noms de dignitat (alcalde, conseller, director, duc, papa, president, rei) s’escriuen amb minúscula. Només s’escriuen amb majúscula inicial quan van acompanyats d’una forma de tractament protocol·lari:

 

       El director general                                          L’Il·lustríssim Senyor Director General

 

       El president de la Generalitat        però           El Molt Honorable President de la Generalitat

 

! Les lletres majúscules segueixen les mateixes regles d’accentuació que les minúscules: Àngela, AIGÜES.

 

! En les paraules que comencen amb un dígraf, només s’escriu en majúscula la primera lletra: Lluís, Guillem,...

 

! En les paraules compostes amb guionet només s’escriuen en majúscula la primera lletra: Sud-àfrica.

 

 

!Quan escrivim un sintagma en majúscula inicial, la majúscula només afecta els noms i els adjectius; els articles, les preposicions i les conjuncions s’escriuen en minúscules: Fundació d’Estudis i Investigació contra el Càncer.

Teoria.pdf
Documento Adobe Acrobat 229.8 KB