E/O OBERTES i TANCADES

Teoria

Teorai de la E/O Oberta i tancada
Teoria.pdf
Documento Adobe Acrobat 81.7 KB

La nostra llengua presenta dos subsistemes vocàlics diferents, un en posició tònica i l’altre en posició àtona. El vocalisme tònic consta de set elements d’acord amb la següent distribució:

 

/i/                                                       /u/         TANCADES

                                                       

     /e/                                       /o/                   SEMITANCADES

 

              /S/                   /0/                              SEMIOBERTES

 

                        /a/                                           OBERTA

                                          

 

El vocalisme àton es cacteritza per una sèrie de neutralitzacions que afecten de manera diferent els distints dialectes. En sentit estricte, el nostre vocalisme en posició àtona consta de 5 fonemes:

 

                                        /i/                                                 /u/

 

                                                    /e/                         /o/

 

                                                                  /a/

 

És important de tenir present que en tot cas, tant la E oberta com la O oberta es troben exclusivament en posició tònica, mentre que la E i la O tancades poden aparéixer indistintament tant en síl·labes tòniques com en síl·labes àtones.

 

 

 

.................................................................................................

 

Si vols ampliar aquesta informació, pots visionar els vídeos dels enllaços següents:

 

- Orientacions per a la pronúncia i l'escriptura de les vocals E i O obertes i tancades:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=b8e4aa84-48d2-274d-8a45-2af018c508ec

 

- Orientacions específiques de la O:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=39809cd6-5134-0343-b248-04453cda6c43

 

- Orientacions específiques de la E

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=e60fe3a6-b943-af4e-a952-e2d1469bb492

 

 

PRACTIQUEM?

Classifica les paraules segons que les vocals tòniques siguen obertes o tancades:

 

estora, projecte, boira, església, remor, escola, rebost, paper, comerç, fórmula, sòlida, colza, esòfag, perpetu, ploure, encendre, premi, llaurador, experiència.

 

Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons tinguen la vocal tònica:

 

aquell, vel, consell, ciència, tela, sencer, paella, ceba, pèrdua, misteri, molèstia, escletxa, accident, anhel, fel, contesta, finestra, banyera, ingenu, ullera, verd, cert, fletxa, titella, hivern, merla, invent, correcta, mariner, museu.

 

En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres:

 

Ex:                  -     terra, nervi,serp, cel // serp: E tancada.

accent, trena, premi, pesca //.....................................

premsa, mel, tret, lleuger //.......................................................

vidre, europeu, pantera, seny // .......................................

fideu, ciment,resta, aixeta //.....................................

esquerra, calent, riera, herba //.................................

defensa, eina, govern, darrere //.........................................

manera, temps, hivern, mateix //............................................

bateig, tretze, comerç, moreno //.................................

correu, vileta, esquerra, insecte //.........................................

novel·la, lloguer, llebre, dimecres //...........................................

 

Subratlla la síl·laba tònica dels mots següents i classifica’ls segons siga oberta o tancada:

 

senyor, bota, llençol, broma, redona, carxofa, vot, joia, ona, colla, nou, tocador, foca, termòmetre, postres, vergonya, taronja, venedor, quiosc, genoll, poma, plora, tampoc, mosca, groga, closca, sobre, motor, tort, costa.

        

En les sèries següents, hi ha un mot que no té la vocal tònica igual que els altres mots de la mateixa sèrie. Subratlla’l i digues quina diferència hi ha amb els altres:

 

Ex:                   - soroll, pols, rosa, torre // rosa: O oberta     

 

sort, gossa, picor, tapadora // ..............................................

fondo, rellotge, globus, nosa //............................................

moto, cançó, jove, volta //......................................................

cotxe, esport, esmorza, estona //.........................................

petroli, lloro, corda, clos //..................................................

estisores, poble, gorra, professor //.......................................

mossa, nom, gros, tro //.............................................................

escola, xoc, hipopòtam, front //...............................................

mocador, copa, prop, vergonya //.............................................

fora, pantalons, conte, bomba //.........................................

Exercicis sobre la E/O oberta i tancada
Pràctica.pdf
Documento Adobe Acrobat 59.5 KB

CORREGIM!

Solucionari dels exercicis de la E/O oberta i tancada
Solucionari.pdf
Documento Adobe Acrobat 63.2 KB

En línia!

Si vols practicar l'obertura de les vocals E i O, pots fer-ho visionant aquest vídeo:

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=84cc34b2-77e5-6a4d-9c43-accf7f52b588

 

Si vols practicar l'obertura de les vocals E/O:

 

 

http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/vocalismeobertes.htm