LES CONFUSIONS VOCÀLIQUES

Les confusions que podem trobar-nos, tant en l'escriptura com en la pronunciació de paraules en valencià, poden tindre orígens diferents: bé per una pronunciació defectuosa (una obertura incorrecta en la E o en la O), bé per interferència de la vocal de la paraula paral·lela en castellà. En aquest apartat resoldrem tots els dubtes i practicarem la seua correcta escriptura i pronunciació.