Practiquem?

EXERCICIS DE LA LLETRA H
EXERCICIS DE LA LLETRA H.pdf
Documento Adobe Acrobat 108.6 KB

Trobeu les paraules que vos proposem. Totes difereixen del castellà pel que fa a l’escriptura de la H (entre parèntesi tens el nombre exacte de lletres de cada paraula):

 

      - En femení, no té pares (6) ____________________

      - El mosseguen els peixos en la pesca (3) ________________

      - Cacau en diminutiu (7) ____________________

      - Artefacte pirotècnic (4) _______________________

      - Viure en ......, és viure en concòrdia.(8) ________________

- El ponen les aus (2) _______________________       

- Venda pública al millor postor (8) ______________________

- Estació del fred (6) __________________________

- Beguda refrescant feta de xufes (6) ___________________

- Alçar les veles d’una nau (6) _____________________

 

Completa amb H els espais en blanc segons convinga:

 

- A....ir vam segar l’....erba; ....avui ....anirem ....a agafar-la.

- L’....ivern de l’....any que ve l’....auran d’operar de l’orella.

- Val més ....estar-se a l’....otel que no ....aver d’....estar-se a l’....ospital.

- Si barreges bé ....oxigen i  ....idrogen, et pot donar ....aigua.

- La ....istòria de la ....umanitat és plena d’accions ....omicides.

- Els ....abitants de Ma....ó van ser molt més ....àbils.

- L’....òrfena va tirar l’....am i l’....ereu va picar.

- L’....egemonia ....el·lènica es va co....esionar amb aquesta victòria.

- ....an pro....ibit la sub....asta de ve....icles ....usats.

- En el moment d’....issar l’....ensenya, l’....orquestra fil....armònica va encertar els ....acords de l’....imne.

 

Si cal, completa amb H i escriu un derivat:

 

....umil: ..............................        ....ermita: .......................

....èrnia: .........................           ....armonia: ....................     

....ètnia      : .....................         ad....erir: .......................

....ou; ...........................            ....ortodox: .................   

....eroi: ......................               ....emicicle: .................     

....ipòtesi: ..................                ....ona: ......................

....os: .............................          ....orxata: ....................

.....isard: ............                      ex....aurir: .....................      

....exàgon: ....................        ......omenatge: .....................

....igi....ene: ...................     ....ipèrbole:.........................

....eterodox:.........................        

 

 

Corregim?

CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DE LA LLETRA H
CORRECCIÓ DELS EXERCICIS DE LA LLETRA H.
Documento Adobe Acrobat 114.1 KB

En línia!

Fes els exercicis  151152240241242243244245 i 246 d'aquest enllaç:

 

1 http://enxaneta.info/activitats/h/45/0