*************LES NASALS***********

Teoria de les consonants nasals
Teoria de les consonants nasals.pdf
Documento Adobe Acrobat 206.7 KB

Les grafies M i N

En general, les consonant M i N no presenten problemes d’escriptura. Cal, això sí, revisar els seus usos:

 

 

Escrivim M davant de ...

Excepcions

B

ambre, cambra, rambla,...

Alguns topònims: Istanbul, Canberra,...

P

company, ample, compra...

Derivats de ben-: benparlant,...

 

M

 

! immaculat, emmalaltir,...

Derivats de tan-: tanmateix.

                   gran-: granment.

                   en-: enmig.

 

F

 

!simfonia, amfiteatre, triomf,...

Els prefixos con-: conferència,...

                    en-: enfrontar,...

                    in-: infermer,...

 

! Fixa’t en aquests dos usos perquè tenen un ús diferent al del castellà.

 

!Un dels casos que genera més dubtes ortogràfics és dels mots acabats en M final, sobretot en aquelles paraules que en altres llengües s’escriuen amb N final, com ara els noms propis Adam, Betlem, Colom, Jerusalem, Joaquim i Matusalem.

 

 

 

Escrivim –N-

 

Excepcions

 

Davant consonants diferents de b, p, m, f: tancar, rondalla, conte, concurs,...

comte, somrís, somrient, premsa, Samsó, somni,...

 

Davant de V: convit, invent,...

 

 

Els derivats de circum-: circumvalar, ... i les paraules tramvia i triumvirat.

 

 

 

El dígraf MP

L’aplec MP dels grups –mpt- i –mpc- funciona com a dígraf, és a dir, la P és muda i no es pronuncia. Probablement d’aquest emmudiment en deriva la dificultat d’escriure correctament aquest so. Així doncs, cal que recordes que cal escriure amb MP aquestes paraules i totes les que se’n deriven:

 

 

Assumpció, Assumpta, assumpte, atemptar, compte (diferent de conte i comte), exempt, exempció, peremptori, presumpció, prompte, redempció, símptoma, sumptuós, temps, temptar, temptativa,... i els seus derivats

El dígraf NY

Aquest dígraf representa un so palatal. La major part de les llengües es valen per a representar-lo d’una grafia doble: gn en italià (castagna), en francés (chataigne, nh en portugués (castanha), etc.

 

Sols el castellà utilitza una grafia simple, encara que modificada, per a representar aquest so(castaña,  cuñado,...). En valencià fem servir el dígraf NY: castanya, Avinyó, La Corunya, canyella, canya,...

 

 

            Convé remarcar que ny sempre correspont a un so palatal i, per tant, els nostres cognoms Alemany, Company, Arimany, etc. No s’han de pronunciar mai Alemani, Compani,...

Les nasals geminades

Un so  geminat és aquell que duplica o allarga una mateixa consonant: la segona del dígraf. Els dígrafs geminats nasals són:

 

MM

 

commutar, Imma, immortal, Gemma,...

 

 

TM

 

atmosfera, setmana, sotmetre,...

 

NN

 

Anna, perenne, innat, bienni,...

 

TN

 

cotna, ètnic. etnologia,...