LES INTERFERÈNCIES VOCÀLIQUES

Després de llegir-te la teoria de les pàgines 22 i 23 del llibre de text, fes els exercicis següents:

 

 

DISTINCIÓ ENTRE E/O OBERTES I TANCADES

Exercicis 27, 28 i 29 (no teniu l'audio. Feu l'exercici classificant les paraules segons l'obertura que cregeu que tenen) de la pàgina 22 i 23 del Volum I

Exercici 32 de la pàgina 23 del Volum I

Exercici 7 de la pàgina 31 del Volum I

 

Si vols ampliar tant la teoria com la pràctica de l'obertura d'aquestes vocals, no dubtes a clicar a l'enllaç següent del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/17-les-confusions-voc%C3%A0liques/17-1-e-o-obertes-i-tancades/

 

INTERFERÈNCIES VOCÀLIQUES

Exercicis 30, 31 i 33 de la pàgina 22 i 23 del Volum I

 

Exercici 8 de la pàgina 31 del Volum I

 

Si vols ampliar tant la teoria com la pràctica de l'ús correcte d'aquestes vocals, no dubtes a clicar a l'enllaç següent del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/17-les-confusions-voc%C3%A0liques/17-2-les-interfer%C3%A8ncies-voc%C3%A0liques/

 

 

SONORITZACIÓ, ENSORDIMENT, EMMUDIMENT i GEMINACIÓ

Llig atentament la teoria de les pàgines 70 i 71 del Volum I

 

Exercicis 30 i 31 i 33 de la pàgina 71 del Volum I

 

L'ÚS DE LES MAJÚSCULES i LA CURSIVA

Llig atentament la teoria de les pàgines 21, 22 i 23 del Volum II

 

Fes l'exercici:

 

Exercici 28 de la pàgina 23 del Volum II

 

Si vols ampliar tant la teoria com la pràctica de l'ús correcte de les majúscules, no dubtes a clicar a l'enllaç següent del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/18-l-%C3%BAs-de-la-maj%C3%BAscula/

 

 

Correcció de l'ortografia del Tema 3
Correcció de l'ortografia del Tema 3.pdf
Documento Adobe Acrobat 801.7 KB