EXPRESSIÓ ESCRITA

Esteu a punt de posar-li punt i final a una llarga etapa a la vostra vida: acabeu l’ESO i direu adéu al centre que vos ha vist créixer.

 

En aquesta activitat hauràs de mirar arrere i contar què han significat els anys que has passat al col·legi i com et sents ara que estàs a punt de concloure aquesta etapa de la teua vida.

 

En la  planificació de les teues memòries segueix els passos següents:  

 

1. Resumeix els components de la història en fets (què va passar), personatges (a qui), llocs (on) i temps (quan). 

 

2. Tria a qui adreçaràs el teu discurs.

 

3. Planifica l’ordre temporal en què contaràs els esdeveniments. Recorda que una cosa és l’ordre en què van ocórrer i una altra, l’ordre en què tu els contaràs (sovint les memòries solen començar en un moment important de la vida del seu autor).

 

4. Tria el to que penses donar a la narració, que pot ser: nostàlgic, irònic, divertit, provocador...

 

5. Planifica també la inclusió d’elements no narratius, com ara descripcions i diàlegs (tot i que no n'abuses per no fer el text excessivament extens).

 

En la  redacció de les teues memòries segueix els passos següents:

 

a. Comença les teues memòries pel moment que hages elegit com a determinant per a tu.

 

b.  Recorda que la persona narrativa en aquest tipus de text normalment és la 1a persona del singular.

 

c. El present és el temps verbal més usat en les memòries personals tot i que també podem trobar altres temps verbals, com el passat (quan contem coses del passat) i el futur (quan ens imaginem com serà el que encara no ha ocorregut) .

 

d. Descriu breument els llocs i els objectes que apareixen en la teua narració. Aquestes descripcions serveixen per ambientar l'acció i situar els teus lectors.

 

f. Utilitza connectors per tal de relacionar idees i esdeveniments. No oblides de triar un fil conductor i de seguir-lo al llarg de la teua redacció.

 

g. Recorda que no es tracta de fer un llistat de cursos i professors, sinó de reflexionar sobre allò que has fet o sentit i d’intentar transmetre-ho.

 

h. Per acabar, revisa l'ortografia i la puntuació.  

 

i. Passa a net la redacció definitiva de les teues memòries ja revisades.

 

j. Per tal de realitzar el teu treball amb un màxim de garanties, revisa quins són els ítems que se t’avaluaran:

 

1) El narrador ha triat una persona o objecte a qui dirigir les seues paraules.

2) Tot i que predomina la narració, hi ha descripcions, sobretot de sentiments així com també l’exposició d’opinions personals.

3) El contingut de la redacció està basat en fets reals on l’autor és el narrador i el protagonista.

4) El text està narrat en 1a persona.

5) Utilitza els temps verbals correctament.

6) Utilitza connectors per relacionar els diferents esdeveniments.

7) El text està ben cohesionat i és coherent.

8) El vocabulari utilitzat és ric i variat.

9) La informació està presentada de manera atractiva i original.

10) Presentació.

11) Utilitza correctament els signes de puntuació.