Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

ORTOGRAFIA:

 

           ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf adequat que representen els sons la la essa sorda i el de la essa sonora (s,ss,c,ç, z).

 

          ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf lateral adequat (l/l·l).

 

          ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions les grafies B, V, H o res.

 

·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf adequat que representen els sons palatals ( J, G, TJ, TG, X, IX, TX o IG).

  

GRAMÀTICA:

 

             ·      Emplenar una sèrie d'oracions impetaives amb l'imperatiu o el 

                  present de subjuntiu en la persona indicada dels verb que se't

                 proposen en infinitiu.

                 ·      Corregir en una  sèrie d'oracions errades en les formes

                 verbals  de l'imperatiu o del present de subjuntiu.

 

· Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit imperfet d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

  ·      Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit imperfet de subjuntiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

   ·      Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit per fet simple i el perifràtic d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

  ·      Corregir en una  sèrie d'oracions errades en les formes verbals del pretèrit imperfet i el pretèrit perfet simple i perifràstic d'indicatiu i del pretèrit imperfet de subjuntiu. 

 

LLENGUA I SOCIETAT