Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

ORTOGRAFIA:

 

           ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf adequat que representen els sons la la essa sorda i el de la essa sonora (s,ss,c,ç, z).

 

          ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf lateral adequat (l/l·l).

 

          ·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions les grafies B, V, H o res.

 

·         Col·locar a les paraules d'una sèrie d'oracions la grafia o el dígraf adequat que representen els sons palatals ( J, G, TJ, TG, X, IX, TX o IG).

 

TIPUS DE TEXT:

 

·      No entra al control perquè es fa treball

 

LÈXIC:

 

·       Observar un full d'un diccionari i contestar una sèrie de qüestions al respecte (quines paraules són polisèmiques, quines monosèmiques, quines homònimes, quina diferència hi ha entre elles, explicar la causa de la polisèmia d'alguna de les entrades, ...(semblant a l'exercici 7 de la pàgina 37 del Volum II).

     

 

GRAMÀTICA:

 

 ·      Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit imperfet d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 ·      Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit imperfet de subjuntiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 ·      Emplenar una sèrie d'oracions amb el pretèrit per fet simple i el perifràtic d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 ·      Corregir en una  sèrie d'oracions errades en les formes verbals del pretèrit imperfet i el pretèrit perfet simple i perifràstic d'indicatiu i del pretèrit imperfet de subjuntiu. 

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i, si cal, fer la correcció les falses.

·        Escoltar una cançó i dir a quin dels dos  dialectes del bloc oriental pertany i il·lustrar-ho amb exemples extrets de la cançó.