L'anunci publicitari

Llig atentament les instruccions que tens a la pàgina 29 del Volum II del llibre de text  per tal d’elaborar el més correctament possible:

 

- Un anunci propagandístic  per a concienciar la població jove de la xacra social que suposa la  violència de gènere.

 

L'anunci ha d’estar fet en suport informàtic així que tria un programa en què pugues combinar text i imatge (per exemple, el power point).

 

Quan el tingues enllestit, en un full a part, explica els recursos lingüístics que has usat en l'eslògan i en el text informatiu (en cas d'haver-ne) i els recursos retòrics tant de la part textual com de la part icònica. Has d'entregar l'anunci i l'explicació en suport paper en la data marcada a tal efecte.

 

El treball podeu fer-lo sol o per parelles.

 

Recorda que el plagi en un treball suposa un part molt greu i un suspens automàtic de l'avaluació. No t'hi arrisques! No s'ho val!