ELS PRESENTS D'INDICATIU i SUBJUNTIU

El Diccionari normatiu valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que incorpora la conjugació completa de tots els verbs.

 

http://www.avl.gva.es:8080/dnv/

 

Exercicis dels presents d'indicatiu i subjuntiu
Exercicis dels presents d'indicatiu i su
Documento Adobe Acrobat 151.3 KB

*********1a CONJUGACIÓ**********

1)Completa les oracions següents amb el present d’indicatiu o de subjuntiu dels verbs entre parèntesis:

 

- Sempre es _________________(BENEFICIAR-SE-ells) de la desgràcia dels altres.


-Que jo _____________(ANAR) o deixe d’anar, no t’hauria d’afectar.


-Si no _______________(JUTJAR), no sereu jutjats.

-Jo el que vull és que  _______________(ESTAR-vosaltres) el millor possible.


- No estem d’acord que ______________(AGREUJAR-SE) la càrrega dels impostos.


- Tants xiquets parlant alhora em _________________(MAREJAR).


- ____________(ESTAR-ells) cansats de sentir-vos; no volem saber res més del tema.


-Si _________(ALÇAR-vosaltres) un mur al voltant del xalet, tindreu més intimitat.


- Que nosaltres ____________(ESTAR) bé no vol dir que tothom ho (ESTAR).


-Si vol vindre cal que _____________(ADEQUAR-SE) als nostres costums.


-Esteu grossos perquè _________________(MENJAR) massa.


- Vine a visitar-me que el refredat no es __________________(CONTAGIAR)

 

-Quin número de sabata ________________(CALÇAR)?


-Si __________________(ANAR-vosaltres) a la reunió, no les arruïneu.


-Si _____________(ESTAR-vosaltres) d’acord, ___________(PEGAR) un crit.


-Si vols causar bona impressió més val que el teu aspecte s’ (ADEQUAR) al lloc on vas.


-Quan te’n ____________(ANAR) al viatge de fi de curs no _________________ (MENJAR) coses que no conegues.


-Si et _________________(DIVORCIAR-SE), procura fer-ho de comú acord pel bé dels teus fills.


-Vos demanem que no vos ______________(ALÇAR) durant l’acte.


-No et ____________________ (LLIGAR) tan fort el cordó de les sabates.

 

*********2a CONJUGACIÓ**********

Quadre Presents d'indicatiu i subjuntiu de la 2a Conjunció
Quadre 2a conjugació.pdf
Documento Adobe Acrobat 111.6 KB

2)Completa les oracions següents amb els verbs del parèntesi conjugats en present d’indicatiu o de subjuntiu tenint en compte les observacions teòriques del quadre:

 

-A casa, nosaltres sempre ______________(BEURE) vi per a dinar.


-No entenc per què us heu comportat així. _____________(DEURE) estar bojos.


- Que nosaltres no _________________(CONÉIXER) el teu germà gran, no vol dir que no ______________(TENIR) ganes de conéixer-lo prompte.


-Laia,  _________________(DESCONÉIXER-jo) les intencions dels teus companys.


-_________________(PARÉIXER-jo) un pallasso vestida així.


-Quan _____________(VIURE-nosaltres) més a prop, ens visitarem més sovint.


-Encara que nosaltres _______________(DIR) el que ha passat, res no es resoldrà.


-Des que s’han barallat que no _______________(TRAURE-nosaltres) trellat d’ell.


- La Marta i jo _______________________(CONÉIXER) tots els teus secrets.


-Sembla mentida que encara __________(CREURE-vosaltres) en els Reis Mags!


-Que ens _________________(RIURE) no vol dir que ho fem de vosaltres.


-_______________________(CONÉIXER -vosaltres) els pares de Maria?


-De veritat ___________________(CREURE-vosaltres) que si (COURE-jo) aquestes brosses i me les (BEURE-jo), em curaré?


-Que ells no ______________(ADMETRE) la teua actitud no vol dir que no _______________(FER-tu) ben fet.


-L’única cosa que demanen és que ______________(RECONÉIXER) els seus drets.


- Si ____________(CAURE-vosaltres) un bac, aneu alerta de no fer-vos massa mal.


- Si ___________________(RESOLDRE-vosaltres) el problema em demostrareu que sou molt intel·ligents.


-(Jo) no ________________(MERÉIXER) això que m’has fet.


-Que et _______________(PERMETRE-jo) arribar un dissabte més tard, no vol dir que t’ho hages de prendre per costum.


-Perquè vosaltres no ______________(PODER) anar, no s’acaba el món.


-No em puc queixar, ________________(VIURE) com un rei.


-En una comunitat de veïns ______________(CONVIURE) gent amb diversitat d’opinions.


-No cal que ________________(TENIR-vosaltres) tanta pressa en acabar, que ningú no vos espera.


-Guarda’ns un lloc, _______________(VINDRE-nosaltres) o no _______________(VINDRE-nosaltres).


-Quan tinc molt de treball, per relaxar-me _____________(FER) calça.


-No m’has de dir que treballes molt. Ja ho _______________(VEURE).


- És probable que els Roig _________________(VIURE) a Oliva.


-­­­­­­­­­­­_______________(VOLER-ells) o no ,els vull ací en mitja hora!


-Si _______________(VENIR-elles) les teues cosines, no compteu amb mi per a res.


- ____________(TINDRE-ell) molta por però molt poca vergonya.


-Ho han fet amb la intenció que no _____________(CABRE) ningú més a l’autobús.


-Tant de bo els meus fills ______________(CRÉIXER) tan bé com els teus.


-Me’n vaig a Anglaterra perquè ____________(VOLER) aprendre anglés.


-Però no ________________ (VEURE-vosaltres)que està prenent-vos el pèl!


-Que _____________(MERÉIXER-vosaltres) un castic no vol dir que jo vos el pose.


-Encara que _____________(FER) mal temps, hi anirem igual.


-Jo ___________(SER) de Castelló, però els meus amics _______(SER) de Vila-real.


-Ara ja ____________(SABER-jo) tot el que volia saber.


-Hui _________________(RETRANSMETRE) el partit per la tele.


-Tu _______________(COMBATRE) el fred amb l’exercici físic.


-(Ells) No ____________(REBRE) cap subvenció.


-Tu ____________________(CORROMPRE) tot el que toques!


- Si Pere no __________(ADMETRE) la seua malaltia no el podrem ajudar.


-No _________________(CONCEBRE-nosaltres) una altra manera de fer les coses.


-El govern espera que l’any que ve _________(NÀIXER) més xiquets que enguany.


-Espere que ________________(VEURE-vosaltres) l’obra de teatre en què actuem.


-Si ___________________(INCLOURE-vosaltres) 5 racions de fruita i verdura en la vostra dieta, la vostra salut vos ho agrairà.


-___________________(INTERROMPRE-nosaltres) alguna cosa?


- Maria _____________(CONCEBRE) la vida com una lluita diària.


-Mai no ____________(PERCEBRE) amb quines intencions se li acosta la gent.


-Tots els mesos ____________(REBRE-jo) una carta del meu germà que estudia a l’estranger.


-Tu ___________(PERDRE) molt el temps. Jo no el ____________(PERDRE) mai.


-Cal que _____________(SER-vosaltres) realistes i que busqueu una solució.

 

*********3a CONJUGACIÓ**********

Quadre de la 3a conjugació
Quadre 3a conjugació.pdf
Documento Adobe Acrobat 81.2 KB

CONJUGACIÓ PURA

3)Tots els verbs que hi manquen en aquestes oracions pertanyen a la conjugació PURA. Completa-les amb el present d’indicatiu o subjuntiu. Alerta amb els irregulars i amb els que patixen canvis vocàlics:

 

-Jo ______________(BULLIR) l’arròs 20 minuts.


-Fes el favor de dir-li al teu gos que no ____________(GRUNYIR) d’eixa manera.


-Jo no _______________(DORMIR) mai més de 8 hores diàries.


-Els ramaders_______________(MUNYIR) les vaques tots els dies.


-Et pregue que no _____________(COLLIR) més tomaques enguany.Ja n’estic farta!


-La veritat és que últimament ______________(GRUNYIR) per qualsevol cosa.


- ______________(SENTIR-jo) molt tot el que t’ha passat.


-Ja no ___________(EIXIR-jo) de casa per a res.


-Quan jo _______________(MORIR), vull que em soterreu ací.


-________________(FUGIR) d’ell cada vegada que el veig.


-Em _______________(MORIR) de pena quan veig els xiquets maltractats.


-Quan arribe a casa sempre ______________(OBRIR)  les finestres de bat a bat.


-Estàs refredat. _____________(TOSSIR) massa.


-No _____________(TOSSIR-vosté) mentre li escolte el pit.


-Remei i Anna _______________(COSIR) encara per un preu raonable.


-Perquè et _____________(COSIR) aquesta camisa no penses que ja tens modista!


-Si _________________(COLLIR) les taronges ara, després no patiràs per l’oratge.


-Mai no ______________(COLLIR-ell) les roses abans d’hora.


- Li he demanat a Jordi que t’_____________(OBRIR) la porta quan arribes.


-Em _________________(COSIR) la meua pròpia roba.


-Per què _____________(FUGIR) d’ell cada vegada que el veus?

 

-A l’hivern sempre ______________(TOSSIR) molt.


-Vull que tots ________________(SENTIR) el que et diré.


- El metge m’ha recomanat que no ____________(DORMIR) més de 8 hores diàries.


 

 

CONJUGACIÓ INCOATIVA

4) Tots aquests verbs presenten la conjugació INCOATIVA. Completa amb els verbs en present d’indicatiu o de subjuntiu tant amb la forma en I com amb la forma amb E. Alerta als verbs que necessiten dièresi:

 

-El públic  _____________/ ______________(APLAUDIR) el concert entusiasmat.


-El govern demana que sindicats i patronal _____________/____________(ACUDIR) a la taula.


-Les empreses ____________/ _______________ (OFERIR) els seus productes als comerciants.


-Si no vol que el multen, que no ________________/ _______________(INFRINGIR) la llei.


-El govern es ________/ ___________(REUNIR) hui per tractar la crisi.


-Els vells ______________/ _____________ (PATIR) d’insomni.


-Si l’Anna vol més informació que es _______________/ _______________(DIRIGIR) a la finestreta de l’esquerra.


-Sempre li ______________/ _______________(TRADUIR-jo) els seus treballs.


-Si _______________ (CORREGIR) els vostres escrits, millorareu els resultats.


-Si vol discutir que __________/ _________(DISCUTIR) ell sol, jo ja m’he cansat.


-Si _______________/ _______________ (REDUIR) la velocitat, tindràs menys possibilitats de patir un accident.


-Sempre ___________/ __________(SEGUIR-jo) les instruccions al peu de la lletra.


-Ens han recomanat que ________________(PROHIBIR-nosaltres) l’acte.


-Et _____________/ _______________(PROHIBIR) que vages!

-Nosaltres ______________ (CONDUIR) molt bé.


-Fins que no ____________/ ___________(CORREGIR-jo) els exàmens no us podré dir la nota.


-Que ___________/ ________(SEGUIR-ell) endavant o no ja no és el meu problema.

 

VERBS QUE PRESENTEN AMBDUES SUBCONJUGACIONS

5) Completa les següents oracions amb les tres formes possibles del present d’indicatiu o subjuntiu (pura- incoatica en I- incoativa en E):

 

-No faràs bones creïlles si les ____________/ ________________/ ______________ (FREGIR) amb tan poc oli.


-És molt menut, encara no es ____________/ _____________/ _____________ (VESTIR) sol.


-Si el teu amic ________________/ ________________/ _______________ (RENYIR) amb tu, intenta fer les paus.


-T’he comprat aquest llibre perquè sé que _______________/ ______________/ ________________ (LLEGIR) molta novel·la policíaca.


-T’ho _______________/ _______________/ ______________(ENGOLIR) massa ràpid.


-M’han dit que em ______________/ ______________/ ___________ (VESTIR) del que vulga.


-Maria es _____________/ ________________/ _____________(TENYIR) el cabell amb productes naturals.


-Amb el seu comportament _______________/ _________________/ _______________(AFEGIR) llenya al foc.


-Si et _____(TENYIR) els cabells des de tan jove, al final no sabràs quin és el teu color original.


-M’han aconsellat que no em __________/__________/___________(TENYIR) més els cabells.


-Els germans de Paula ____________/ _____________ / ____________(RENYIR) contínuament.


-Si sempre _____________/ ____________ / ___________________(VESTIR-tu) a la moda, et deixaràs mig jornal a les botigues de roba.


-Els bons cuiners sempre ____________________ / ______________ / ___________(FREGIR) els seus arrebossats en oli d’oliva.


-Joan sempre ______________ / ______________ / ________________(ESCOPIR) al terra quan li ve de gust. Està fet un brut!

 

L'IMPERATIU

Exercicis de l'imperatiu
Exercicis de l'imperatiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 117.6 KB

L'imperatiu presenta formes especials en els verbs següents:

DIR

 

dis+pronom feble

(dis-m’ho tu, dis-li la veritat,...)

 

digues+la resta de casos

(digues ja què vols!)

 

TINDRE

Tin/tingues que són intercanviables

 

Teniu (quan no porta complement)

 

Teniu i aneu-vos-en a casa!

 

 

Tingueu (quan porta CD)

 

Tingueu la vostra part i aneu-vos-en a casa!

 

ESTAR

 

Estigues/estigueu quan no va acompanyada de pronom.

 

Estigues quiet d’una vegada

 

 

Està/esteu quan van acompanyades d’un pronom.

 

Està-te quiet d’una vegada!

 

ANAR

 

vés (tu): Vés amb compte amb el que fas

 

DUR

 

dus (tu): Dus cap a ací, que ja has jugat prou!

 

VINDRE

 

vine (tu): Vine i ajuda’m, per favor.

 

FER

 

fes (tu): Fes el favor de callar!

 

 

Quadre particularitat
Quadre particularitats.pdf
Documento Adobe Acrobat 107.1 KB

6) Subratlla i corregeix, si cal, la forma dels imperatius de les oracions següents:

 

-Begueu tot el que vulgueu, que després ho pagareu.

-No correu vosaltres, que no vos toca!

-Desaparegueu de la meua vista!

-Cregueu en tot el que vos diguen i sigau bons amics.

-Tragueu-vos les mans de les butxaques!

-Anigueu demà!

 

7) Completa aquestes oracions amb el verb en imperatiu. Fixa’t si l’ordre està donada en positiu o en negatiu:

 

- __________(FER-tu) el favor de callar! No _____________(FER-tu) més el pallasso!

 

- ____________(EVITAR-vosaltres) les carreteres considerades perilloses.

 

- No ______________(TENIR-tu) tanta por home, que no hi ha per a tant!

 

- ______________(ANAR-tu) amb compte amb eixa reixa!

 

-______________(DIR-tu) a Pere que vull parlar amb ell urgentment.

 

- En quasi tots els llocs públics hi ha un rètol on posa “Per favor, no ____________”(FUMAR-vosaltres).

 

-Si aneu de viatge a països tropicals no ______________(BEURE) aigua que no estiga embotellada.

 

-________________(ESTAR) quiet, que no em deixes concentrar-me!

 

- No __________________(CÓRRER) tant valents, que les coses s’han de fer a poc a poc.

 

-Quan acabeu, ____________________(VENIR) a ma casa i escoltarem una cinta que he enregistrat.

 

- Núria, ________________(VEURE) que estan fent els teus fills i ___________________(DIR-LOS) que es comporten.

 

- ________________(ESPERAR), Raül, ________(TENIR)aquesta pel.lícula i __________________(DUR-LA) al videoclub.

 

-No ________________(SER) tan impertinent i _______________(ANAR-TE’N) d’ací.

 

-No ____________(OMPLIR-vosaltres) tant els gots perquè es vessarà tot el líquid.

 

- ____________________-vos (MOURE-vosaltres), que si no no eixireu en la foto.

 

-  ___________________(BATRE-tu) els ous a poc a poc.

 

- Au va, ____________(ESCOLTAR-nosaltres) amb atenció si no després no sabrem de què va.

 

- Més val que _________________(PATIR-vosté) per la seua filla que la seua filla per vosté.

 

- El professor ens ho ha dir ben clar: ____________(ESCRIURE-vosaltres) sempre que pugueu.

 

8) Substitueix els infinitius d’aquests quadre d’instruccions i consells diversos per l’imperatiu o el present de subjuntiu, segons calga, tant en segona persona del singular com en segona persona del plural:

 

Ex:

 

Si vols preparar un bon café mol bé els grans i no molgues els grans amb morter (MOLDRE)

Si voleu preparar un bon café moleu bé els grans ino molgueu els grans amb  morter.

 

Si vols ser una bona escriptora ................. i no ..................... de mala gana (ESCRIURE)

Si voleu ser unes bones escriptores ................. i no ..................... de mala gana

 

Si vols ser feliç, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions. (VIURE)

Si voleu ser feliços, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions.

 

Si no vols provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no ....................... foc indiscriminadament. (ENCENDRE)

Si no voleu provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no ....................... foc indiscriminadament.

 

Si vols mantindre’t bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços desproporcionats (FER)

Si voleu mantindre-us bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços desproporcionats (FER)

 

Si camines per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents (ANAR)

Si camineu per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents 

 

Si vols evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no ................. més del que pots pagar. (DEURE)

Si voleu evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no .................. més del que podeu pagar.