Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

ORTOGRAFIA:


         - Un exercici de pronoms febles semblant a l'exercici 29 de la pàgina 95 dell Volum I

 

          -  Un exercici de pronoms febles semblant a l'exercici 30 de la pàgina 95 del Volum I

 

 

GRAMÀTICA:

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb el present d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb el present de subjuntiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb l'imperatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Corregir en una  sèrie d'oracions errades en les formes verbals del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu. 

 

LLENGUA i SOCIETAT:

 

                -      Contestar preguntes breus sobre la teoria.

 

                -      Dir si són verdaderes o falses una sèrie d'afirmacions i corregir les falses.