Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

ORTOGRAFIA:


         - Un exercici de pronoms febles semblant a l'exercici 29 de la pàgina 95 dell Volum I

 

          -  Un exercici de pronoms febles semblant a l'exercici 30 de la pàgina 95 del Volum I

 

TIPUS DE TEXT:

 

-       Després d'observar la projecció d'un anunci, dir de quin tipus és, quina és la seua finalitat i quins recursos lingüístics i retòrics s'hi fan servir.

-   Llegir una sèrie d'eslògans i dir quins recursos lingüístics i publicitaris s'hi fan servir.

 

-         Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i, si cal, fer la correcció les falses.

 

LÈXIC:

 

-       Observar una entrada de diccionari i contestar una sèrie de qüestions al respecte (semblant a l'exercici 10 de la pàgina 13 del Volum I).

 

-       Indicar a quin tipus de diccionari específic corresponen una sèrie d'entrades de diccionari (semblant a l'exercici 10 de la pàgina 37 del Volum I).

 

GRAMÀTICA:

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb el present d'indicatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb el present de subjuntiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Emplenar una sèrie d'oracions amb l'imperatiu, en la persona indicada dels verb que se't proposen en infinitiu.

 

 -      Corregir en una  sèrie d'oracions errades en les formes verbals del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu. 

 

.