La matrícula per a realitzar la prova del nivell mitjà de la JQCV (i de qualsevol altre nivell) s'obri el dia 27 març i es tanca el dia 21 d'abril.

 

Teniu 2 maneres de fer-la efectiva, ambdues via Internet. Com que per a una de les opcions es necessita tindre el DNI electrònic i un compte corrent que accepte càrrecs en línia, vos recomane que trieu aquesta opció (podeu consultar ambdues opcions al següent enllaç):

 

 http://www.cefe.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html )

 

La forma més senzilla per matricular-se és la següent:

 

- Aneu a l'enllaç anterior i trieu l'opció 

 

" Imprés de matrícula amb pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores"

 

- Cliqueu en "Instruccions", descarregue-vos l'imprés de matrícula  i seguiu els passos indicats.

 

- Quan acabeu el procés, haureu de tindre 3 fulls impresos:

 

* un per a enviar a Conselleria per correu certificat. Aquest és el que heu de dur al col·le per tal d'enviar-los tots junts (podeu adjuntar el d'amics, pares, ... que vulguen presentar-se al Mitjà o a qualsevol altre nivell).

 

* un per a l'entitat bancària on haureu fet efectiu el pagament de la matrícula (recordeu que els tres fulls han de dur el segell del banc per ser vàlids!)

 

* un per a vosaltres que serà el vostre resguard i que haureu de dur els dies de les proves (penseu que si sorgix qualsevol problema, aquest document és el que vos acredita).

 

La DATA LÍMIT per dur el full de Conselleria al col·le serà dimecres 12 d'abril. En cas que tinguereu problemes emplenant la matrícula, feu-m'ho saber però, normalment, aquest se solucionen si canvieu de navegador (el Google Crome sol donar problemes!). Si tot i així els problemes continuen veuríem si la matrícula es pot fer amb l'imprés tradicional.

 

No vos ho deixeu per a l'últim dia!

 

El nivel Mitjà consta de 2 fases:

 

- 1a FASE: 27 de maig/ 4 de novembre. Vos examinareu de les àrees de COMPRENSIÓ LECTORA i ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES, és a dir, de les parts tipus test. Aquesta fase és eliminatòria i, en cas de no superar-la, no podríeu accedir a la FASE 2.

 

- 2a FASE: 10 de juny/ 18 de novembre. En aquesta fase vos examinareu dels apartats d'EXPRESSIÓ ESCRITA (dictat i redacció) i d'INTERACCIÓ ORAL.

 

En cas de no poder-se presentar a la segona fase, la nota de la 1a FASE es guarda per a la convocatòria de novembre. A més, si tot i haver-la superada, no esteu satisfets amb els resultats, la podeu repetir a novembre i se vos respectarà la nota més alta (per tant, no vos arrisqueu a res!). 

 

Si vos sorgixen dubtes, pregunteu a la vostra professora o visiteu la web de la JQCV (http://www.cefe.gva.es/polin/val/jqcv/proves.htm).

 

SORT!