Aquest és l'enllaç de la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià on podeu consultar tota la informació actualitzada sobre les proves.

 

http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/

 

 

Pots trobar models d'exàmens dels diferents nivells a aquest enllaç:

 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv/niveles-y-pruebas-anteriores

 

Per tal d'anar practicant, pots descarregar-te gratuïtament el Pràctic 2.0:

 

 http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/practic

 

També pot servir-te per a practicar el Jugallengua (que segueix el model de les proves anteriors al 2011):

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/jugallengua

 

Les lectures i dictats pots practicar-los a:

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/lecturas-y-dictados

 

Aquest enllaç treballa els diferents apartats tipus test de la prova:

 

http://www.ceice.gva.es/ca//web/dgplgm/inter-val

 

 

 

Enllaç de quan i com es fan les dues fases de la prova:

 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv/calendario-pruebas