3a AVALUACIÓ

Els deures de 4t A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 4t B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 5 al 9 de juny

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Control del Vocabulari del TEMA 2

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Control del TEMA 2

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Control del TEMA 2

 

Control del Llibre de Lectura

 

 

 

     

Setmana del 29 de maig al 2 de juny

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 3, 4, 5, 6 i 10 de la web (Tema 2/Gramàtica II)

Ex. 8 i 9 de  la web

Ex. 26 de la pàg. 69

Ex. 22 de la pàg. 92

Volum I

Ex. 12 de la web 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 21 de la pàg. 67

Ex. 19 de la pàg. 92

Ex. 25 de la pàg. 93 

 

Revisió i dubtes de l'orografia del Tema 2

7a HORA

 

 

Ex. 8 i 9 de  la web

Ex. 26 de la pàg. 69

Ex. 22 de la pàg. 92

Volum I

Ex. 12 de la web

 

     

Setmana del 22 al 26 de maig

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 5 de la web

Conjugar el pretèrit imperfet de subjuntiu dels verbs irregulars de la 2a conjugació

Ex. 9 i 10 de la web

 Ex. 11 i 12 de la web

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 12 de la web

Ex. 1 i 2 de la web (Tema 2/Gramàtica II)

Portar impresos tots els exercicis de la Gramàtica II 

 

 

6a HORA

 

 

 

  Ex. 1 i 2 de la web (Tema 2/Gramàtica II)
 

 Entregar treball d'expressió Escrita

+

Ex. 3, 4, 5, 6, 7 i 10 web

7a HORA

 

 

Control del llibre de lectura

+

Entrega del treball d'Expressió Escrita

+

Ex. 8 i 11 de la web

     

Setmana del 15 al 19 de maig

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Portar impresos els exercicis de gramàtica del Tema 2

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 3, 4, 6 i 7 de la web 

 

 

6a HORA

 

 

 

   Ex. 5, 6, 7 i 8 de la web    Ex. 9 i 10 de la web

7a HORA

 

 

Ex. 1  de la web (tema2/gramàtica)

Conjugar l'imperfet d'indicatiu de DUR, CREURE, ESTENDRE, SER, DIR, FER i TRAURE 

     

Setmana del 8 al 12 de maig

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 1, 2, 3 i 4 de la web (Tema 2/Tipus de text)

Ex. 1, 2, 3 i 4 de la web

...........

Ex. 5 i 8 de la pàg. 37

Ex. 3 de la pàg. 55

Ex. 6 de la pàg. 37

Ex. 4 de la pàg. 55

Ex. 7 de la pàg. 37

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 2

+

Ex. 5 i 8 de la pàg. 37

Ex. 3 de la pàg. 55

Ex. 6 de la pàg. 37

Ex. 4 de la pàg. 55

 

Ex. 7 de la pàg. 37

 

 

6a HORA

 

 

 

     

Ex. 1 i 2 de la web (tema2/gramàtica)

Conjugar l'imperfet d'indicatiu de DUR, CREURE, ESTENDRE, SER, DIR, FER i TRAURE 

7a HORA

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 1

     

Setmana del 2 al 5 de maig

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Imperatiu dels verbs RIURE, BULLIR, ESCOLTAR, RECONÉIXER i EIXIR

Ex. 6 i 7 de la web

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 8 de la web

Portar impresos els exercicis de Tipus de Text del tema 2

 

Ex. 1, 2 , 3 i 4 de la web (Tema 2/tipus de text) 

7a HORA

 

 

 Revisió i dubtes del vocabulari del tema 1

 

     

Setmana del 10 al 12 d'abril

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Control del TEMA 1

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Control del Tema 1

 

 

7a HORA

 

 

 Recuperació de la 2a avaluació

 

     

Setmana del 3 al 7 d'abril

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Conjugar l'imperatiu de RIURE, BULLIR, ESCOLTAR, RECONÉIXER i EIXIR

 

 Fer a classe els exercicis 3, 4 i 5 de la web

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 6, 7 i 8 de la web (imperatiu)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Corregir els exercicis 3, 4 i 5 de la web

 

  Recuperació 1a avaluació

 

7a HORA

 

 

 

 

     

Setmana del 27 al 31 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Conjugar BULLIR, TOSSIR, FUGIR, EIXIR, OBRIR i OMPLIR

Ex. 23 de la pàg. 68 del volum I

Ex. 3 de la web

 

 Conjugar tos els verbs especialment irregular de la 2a conjugació i el verb BULLIR en els dos presents

Portar el quadre de la 3a conjugació imprés

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 1

+

Ex. 5 de la web

Ex. 28 de la pàg. 69 del Volum I (oracions a, d, f i g)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 2 de la web

Conjugar els dos presents de TOSSIR, FUGIR, EIXIR, OBRIR i OMPLIR 

 

 

     

 

7a HORA

 

 

 Ex. 4 de la web

Conjugar els dos presents de LLEGIR tant en forma pura com incoativa en E i en I

     

Setmana del 20 al 24 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Ex. 22 de la pàg. 67 del Volum I

Ex. 1 de la web (Tema 1/gramàtica)

Portar imprés el quadre de la 2a conjugació i l'exercici 2

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Conjugar els dos presents dels verbs especialment irregulars de la 2a conjugació

Ex. 28 de la pàg. 69 Volum I (oracions b, c , e)

Ex. 2 de la web

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 22 de la pàg. 67 del Volum I

Ex. 1 de la web

Conjugar els dos presents de Conéixer, caure i beure

Portar el quadre de la 2a conjugació imprés

 

 Conjugar els dos presents dels verbs  NÀIXER, REBRE, EXCLOURE i ADMETRE

Fer ex. 28 de la pàg. 69 del volum I (oracions b,c,d)      

 

7a HORA

 

   Conjugar els dos presents dels verbs CONÉIXER, CAURE, BEURE, NÀIXER, REBRE, EXCLOURE i ADMETRE