2a AVALUACIÓ

Els deures de 4t A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 4t B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 13 al 17 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 10, 11 i 12 de la pàg. 13 volum I

 Ex. 10 i 11 pàg.37 del volum I

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 12 de la pàg. 37 del Volum I

Ex. 7 de la pàg.  13 del Volum II 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 1

+

Ex. 12 de la pàg. 37 del Volum I

Ex. 7 de la pàg.  13 del Volum II

 

 

 

7a HORA

 

 

Ex. 10 i 11 de la pàg. 37 

 

 

 

Setmana del 6 al 10 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 11, 13 i 14 de la pàg. 15 del Volum II

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

   

 

 

6a HORA

 

 

 

  Ex. 10, 11 i 12 de la pàg. 13 del Volum I 

 

Control de Comprensió Lectora

 

7a HORA

 

 

Control del vocabulari de literatura (paraules de la 161 a la 240)

+

Ex. 15 i 16 de la pàg. 16 del Volum II

portar símbol de la dona i ressenya

 

 

 

Setmana del 27 de febrer al 3 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 33 de la pàg. 52

Ex. 10 de la pàg. 55

 Ex. 11, 12, 13 i 14 de la pàg. 15 del volum II

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Control de Literatura (temes 7, 8, 9 i 10)

 

 

6a HORA

 

 

 

  Control de Literatura (temes 7, 8, 9 i 10)

 

Control del llibre de lectura

+

Ex. 15, 16  i 17 de lespàg. 16 i 17 del Volum II

Portar els dos volums

 

7a HORA

 

 

Control del llibre de lectura

+

Ex. 35 de la pàg. 76

 

 

 

Setmana del 20 al 24 de febrer

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 6 de la web

 Ex. 33 de la pàg. 52

Ex. 10 de la pàg. 55

Ex. 35 de la pàg. 76

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Revisió del vocabulari de literatura (paraules de la 189 a la 225)

Ex. 1 de la web (tema 10 de literatura) 

 

 

6a HORA

 

 

 

   

 

Portar Volum II i llibreta per a començar els temes de llengua 

 

7a HORA

 

 

Control de Comprensió Lectora

 

 

 

Setmana del 13 al 17 de febrer

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 Ex. 4 de la web (acabar-lo)

Ex. 5 de la web

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

   

 

 

6a HORA

 

 

 

   

 Ex. 31 de la pàg. 75

Ex. 5 de la web

 

 

7a HORA

 

 

Ex. 4 de la web

Ex. 30 de la pàg. 75 modificat

 

 

 

Setmana del 6 al 10 de febrer

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Ex. 22 de la pàg. 48 (a,b,d)

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

   Ex. 3 de la web (apartat 9.2 de literatura)

 

 

6a HORA

 

 

 

   Ex. 31 de la pàg. 75 (excepte apartat b)    

 

7a HORA

 

 

Ex. 1 i 2 de la web

 

 

 

Setmana del 30 de gener al 3 de febrer

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Ex. 31 de la pàg. 31 (b) 

Ex. 2 i 3 de la web (punt 9.1)

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 2 i 3 de la web (punt 9.1)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

ex. 22 de la pàg. 49 Volum Ii (a, b, d)

 

Ex. 23 de la pàg. 50 del Volum II

Ex. 1 i 2 de la web (punt 9.2) 

 

7a HORA

 

 

Ex. 1 de la web (punt 9.1 de Literatura) 

 

 

 

Setmana del 23 al 27 de gener

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Ex. 2 de la web 

 ex. 30 de la pàg. 74 (apartat a)

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Revisió del vocabulari de literatura (paraules de la 161 a la 188)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Ex. 10 pàg. 31 (b)

 

Ex. 1 de la web (punt 9.1 de Literatura) 

 

7a HORA

 

 

 Ex. 32 de la pàg. 73

 

 

 

Setmana del 16 al 20 de gener

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

Ex. 36 de la pàg. 27

Ex. 37 de la pàg. 28 

 Ex. 32 de la pàg. 50-51

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 32 de la pàg. 50-51 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Recuperació de la 1a avaluació

 

 Ex. 32 de la pàg. 73

 

7a HORA

 

 

 Recuperació de la 1a avaluació

Ex. 1 de la web

 

 

 

Setmana del 9  al 13 de gener

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 Ex. 36 de la pàg. 27

Ex. 37 de la pàg. 28

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 35 de la pàg. 26

Ex. 34 de la pàg. 25 (a, b,c)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 10 (a) de la pàg. 31 

 

 Control d'Expressió Escrita

 

7a HORA

 

   Control d'Expressió Escrita

 

 

 

Setmana del 19  al 22  de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Ex. 35 i 34 de la pàg. 25 i 26 del Volum I de 4t

 

 

 

7a HORA