1a AVALUACIÓ

Els deures de 4t A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 4t B estan escrits en BLAU

Setmana del 18 al 22 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

Control del Tema 1 de LLENGUA

 

LITERATURA

 

 

LITERATURA

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 LLENGUA

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

 Control del TEMA 1 de LLENGUA

 

 

 

Setmana de l'11 al 15 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Acabar de corregir erbs irregulars

Ex. 2 de la web

Dur quadre + exercicis de la 3a conjugació

 

LITERATURA

 Ex. 37 del full 23

Ex. 2 de la web

 

LITERATURA

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 Control de literatura del Tema 4

 LLENGUA

 Control de literatura Tema 4

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

 Ex. 23 de la pàg. 68 del Volum I

Ex. 3 de la web

 

 Conjugar els presents de COSIR, FUGIR, EIXIR i OMPLIR

Ex. 23 de la pàg. 68 del Volum I

 

Setmana del 4 al 8 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 

 

LITERATURA

 

 

LITERATURA

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 LLENGUA

 

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

 

 

 

 

Setmana del 27 de novembre a l'1 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

LLENGUA

(si no ve Salomé)

 Ex.23 de la pàg 68 del volum I

ex. 3 de la web

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

Ex. 36 del full 22

Ex. 1 de la web (Ausiàs March)

 

LITERATURA

 Ex. 16 del full 19

Ex. 47 i 48 del full 21

 

LITERATURA

Ex. 36 del full 22

Ex. 1 de la web/Punt 4.3 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 Ex. 37 del full 23

"Si com lo taur"

 LLENGUA

 

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 2 de la web

Conjugar els dos presents de BULLIR

Portar el quadre i els exercicis corresponents a la 2a conjugació

 

 

 

Setmana del 20 al 24 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

Ex. 46 i 16 del full 19

Ex. 47 i 48 del full 21

 

LITERATURA

 Ex. 44 i 45 del full 19

 

LITERATURA

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 Control de Comprensió Lectora

 LLENGUA

 

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Conjugar els dos presents de CONÉIXER, CAURE, BEURE, NÀIXER, REBRE, EXCLORE i ADMETRE.

Ex. 28 de la pàg. 69 del volum I (b,c,e)

 

 

 

Setmana del 13 al 17 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

Ex. 44 i 45 de la pàg. 19 dels fulls

 

LITERATURA

Control de COMPRENSIçO LECTORA

 

LITERATURA

 Ex. 44 i 45 del full 19

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 LLENGUA

 

Conjugar ESTAR i ANAR en els dos present

Ex. 22 de la pàg. 67

Ex. 1 web 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Entregar treball de la publicitat

Ex. 22 de la pàg. 67

Ex. 1 de la web

Quadre de la 2a conjugació

 

 

 

Setmana del 6 al 10 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

Ex. 40, 41, 42 i 43 dels  fulls 17-18

Revisar vocabulari de Literatura de la 63 a la 81

 

LITERATURA

Control dels Temes 2 i 3

 

LITERATURA

 

Ex. 40,41, 42 i 43 dels fulls 17 i 18 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

Control dels Temes 2 i 3 

 LLENGUA

 Entregar el treball sobre la publicitat

+

Ex. 3 de la pàg. 30

Ex. 10, 11 i 12 de la pàg. 37

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 10 i 11 de la pàg. 37

Ex. 12 (les quatre primeres paraules)

 

 

 

Setmana del 30 d'octubre al 3 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Revisar el vocabulari de Literatura (paraules de la 28 a la 62)

Ex. 40 dulls 14-15

 

LITERATURA

Ex. 8 i 9 de la pàg. 12 

 

LITERATURA

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

Ex. 42 del full 16 

 LLENGUA

 Ex. 10, 11 i 12 pàg. 13 del Volum I

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 10, 11 i 12 de la pàg. 13

Ex. 3 i 4 de la pàg. 31

 

 

 

Setmana del 23 al 27 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 10  i 9 dels fulls 10 i 11 

 

LITERATURA

 Ex. de Jaume Roig de la web

Ex. 47, 48, 49 i 50 del full 10

 

LITERATURA

 Control del llibre de lectura

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

Ex. 38, 8 i 9 del full 12

 LLENGUA

 Control del llibre de lectura

+

Ex. 12 de la pàg. 15

Ex. 16 de la pàg. 16

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Volum I

 

 

 

Setmana del 16 al 20 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 46 del full 8

Ex. 40 i 41 del full 9 

 

LITERATURA

 Ex. 46 del full 8 ampliat

 

LITERATURA

 Ex. 40 i 41 del full 9

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

Exercici de la web de Jaume Roig

Ex. 47, 48, 49 i 50 del full 50 

 LLENGUA

 Ex. 11, 12, 13 i 14 de la pàg. 15 del volum II de 4t

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 11, 12, 13 i 14 de la pàg. 15

Ex. 15 i 16 de la pàg. 16

Volum II llibre de 4t

 

 

 

Setmana del 9 al 13 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 45 del full 8

 

 

LITERATURA

 

 

LITERATURA

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 LLENGUA

 

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Dur el Volum II de valencià

 

 

 

Setmana del 2 al 6 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 39, 41, 42 i 43 del full 7

 

 

LITERATURA

 Ex. 8 del  full 5

Ex. 39, 41, 42 i 43 del full 7

 

LITERATURA

ex. 45 full 8

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 Ex. 45 del full 8

 LLENGUA

 Dur els 2 volums de 4t

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 30, 31 i 32 de la pàg. 95

Ex. 8 de la pàg. 103 del Volum I

 

 

 

Setmana del 25 al 29 de setembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 1 i 2 de la web (punt 2.4)

Ex. 39 del full 5

 

 

LITERATURA

 Ex. 1 i 2 de la web (punt 2.4) Ex. 39 full 5

 

LITERATURA

Revisió del vocabulari de Literatura (paraules de la 1 a la 27)

 

6a HORA

 

 

 

 

 

LITERATURA

 Revisió del vocabulari de Literatura (paraules de la 1 a la 27)

Ex. 8 del full 5

 LLENGUA

Ex. 30, 31 i 32 de la pàg. 95

Ex. 8 de la pàg. 103

Volum I

 

 

7a HORA

 

 

 LLENGUA

Ex. 1 de la web

Ex. 28 i 29 de la pàg. 95 del Volum I

 

 

 

Setmana del 18 al 22 de setembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 LITERATURA

 Ex. 1 de la web

Ex. 37 del full 2

Ex. 2 de la web

Ex. 9 del full 1

 

LITERATURA

 Ex. 1 de la web

Ex. 37 del full 2

Ex. 2 de la web

Ex. 9 del full 1

LITERATURA

Ex. 52, 53, 56 i 57 del full 3 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 52, 53, 56 i 57 del full 3 

 LLENGUA

Ex. 1 de la web

Ex. 28 de la pàg. 94

Ex. 29 de la pàg. 95

 

7a HORA

 

   LLENGUA