3a AVALUACIÓ

 

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del llibre de lectura 

divendres 11 de maig

 

Temes 7 i 8 de literatura

C

divendres 1 de juny

 

 Control Tema 2 de llengua

 C

divendres 15 de juny 

 

 Expressió Escrita

 P

dimarts 5 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperació per avaluacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVA EXTRAORDINÂRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del llibre de lectura

 P

divendres 11 de maig 

 

Temes 7 i 8 de Literatura

C

 dijous 31 de maig

 

 Control Tema 2 de llengua

dimarts 12 de juny 

 

 Expressió Escrita

divendres 8 de juny 

 

Control de Literatura 9 i 10 

 C

 

divendres 15 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperació per avaluacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la PROVA de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova ("la recepta")). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran directament la prova extraordinària general del curs , a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.