3a AVALUACIÓ

 

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 TEMA 1

 C

dimecres12 d'abril 

 dimarts 2 de maig

 Control del Llibre de Lectura

 

 

divendres 9 de juny 

divendres 9 de juny 

Entregar el treball d'Expressió Escrita

 

P

 

divendres 26 de maig

 

dimarts 30 de maig 

TEMA 2

 C

dimecres 7 de juny

 divendres 9 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperació per avaluacions

 

 

dimarts 13 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVA EXTRAORDINÂRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 1 

 C(70%)

dilluns 10 d'abril 

 dimarts 2 de maig

 Control del VOCABULARI del Tema 1

 

C(30%)

 

dimarts 9 de maig

 

dijous 11 de maig

Control del Llibre de Lectura 

 

P

 

dimarts 23 de maig 

 dimarts 23 de maig

Entregar el treball d'Expressió Escrita 

 

P

 

dimarts 23 de maig

 

dimarts 30 de maig

 Control del Vocabulari del Tema 2

(voluntari)

 

P(30%)

 

dilluns 5 de juny 

 

dijous 8 de juny

 Control del Tema 2

 

P(70%) 

 

dijous 8 de juny 

 dilluns 12 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperació per avaluacions 

 

 

dilluns 12 de juny 

 

 

 

 

 

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la PROVA de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova ("la recepta")). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran directament la prova extraordinària general del curs , a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.