2a AVALUACIÓ

 

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 2 de Llengua (Ortografia 2.1.1 + 2.1.2. /Gramàtica) 

 

 

 

dilluns 4 de febrer

 

 

dimarts 5 de febrer

Fullet informatiu 

 dimarts 19 de febrer

dimarts 13 de març 

Control del vocabulari de la 2a avaluació 

 

C

 

divendres 1 de març

 

dilluns 11 de març

 Control de Literatura temes 7 i 8.1

 

C

 

dimarts 5 de març 

 

dimarts 12 de març

 TEMA 2 de Llengua (Ortografia 2.1.3 2.1.4.  i 2.1.5/Gramàtica) 

 

 

C

 

 

dilluns 11 de març 

 

 

dimarts 11 de març

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació 

 

 

dimarts 9 d'abril

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 TEMA 2 de Llengua (Ortografia 2.1.1 + 2.1.2. /Gramàtica) 

 

 

dilluns 4 de febrer

 

 

dimarts 5 de febrer

 Fullet informatiu

 P

dimarts 19 de febrer 

dimarts 12 de març  

 Control del vocabulari de la 2a avaluació

 

 

divendres 1 de març

 

dimarts 12 de març

 Control de Literatura del Tema 7 i 8.1

 

C

 

dimarts 5 de març

 

dimarts 12 de març

 TEMA 2 de Llengua (Ortografia 2.1.3 2.1.4.  i 2.1.5/Gramàtica)

 

 

C

 

 

dimarts 12 de març

 

 

divendres 15 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació

 

 

dimarts 9 d'abril