2a AVALUACIÓ

 

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control d'Expressió Escrita 

 

 

dimarts 9 de gener

 

divendres 26 de gener

 Control del Tema 2 de LLENGUA

 

C(70%)

 

DIVENDRES 9 DE MARÇ

 

dijous 15 de març

Control de Literatura Temes 5 i 6

 

C(70%)

 

dimarts 13 de març

 

 dijous 15 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control del llibre de lectura "Vampirs, friquis i tacons d'agulla"

 

 

divendres 9 de març

 

dijous 15 de març

Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació 

 

 

 dijous 12 d'abril

 

dijous 24 de maig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control d'Expressió Escrita 

 

P

 

dimarts 9 de gener

 

dimarts 23 de gener

 Control de Literatura temes 5 i 6

 

C(70%)

 

divendres 9 de març 

  

 Control del Tema 2 de LLENGUA

 

C(70%)

 

dimarts 13 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del llibre de lectura "Vampirs, friquis i tacons d'agulla" 

 

 

P

 

 

divendres 9 de març

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació

 

 

divendres 13 d'abril

 

dijous 24 de maig