2a AVALUACIÓ

 

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control d'Expressió Escrita 

 

 

divendres 13 de gener

 

dimecres 18 de gener

 Control del llibre de lectura "Els focs de la memòria"

 

 

P

 

 

divendres 3 de març

 

divendres 3 de març

 Control de Literatura (temes 7, 8, 9 i 10)

 

C

 

dimecres 1 de març

 

divendres 3 de març

 Control de Comprensió Lectora

 

 

divendres 10 de març 

 

dimarts 14 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació 

 

 

divendres 7 d'abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

dimarts 10 de gener

 

dilluns 23 de gener

 Control del vocabulari de Litetatura (paraules de la 81 a la 160)

 

 

 

C(30%) 

 

 

 

dijous 19 de gener 

 

dilluns 23 de gener  

 Control del llibre de lectura "Els focs de la memòria"

 

 

P

 

dimarts 28 de febrer

 

dilluns 6 de març

Control de Comprensió Lectora 

 

P

 

dimarts 21 de febrer

 

dijous 23 de febrer

 Control de Literatura (temes 7, 8, 9 i 10)

 

C (70%)

 

dijous 2 de març

 

dilluns 6 de març

 Control del vocabulari de Literatura (paraules de la 161 a la 240)

 

 

C( 30%)

 

 

dimarts 7 de març

 

 

 dijous 9 de març

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació

 

 

 

dimarts 11 d'abril